V Ústí si zájemci mohli prohlédnout například staveniště Paláce Zdar, drážní stavby nebo zavítat do Střední průmyslové školy (SPŠ) ve Staré ulici, která vedle chemiků vychovává od roku 1994 také odborníky pro stavebnictví.

„Na průmyslovkách stále není dost studentů. Touto osvětovou akcí chceme ukázat, že stavebnictví je obor zajímavý a perspektivní,“ řekl Martin Mandík, přednosta ústecké pobočky České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která je garantem akce.

Helena Mudrochová, ředitelka SPŠ, uvedla, že škola se má čím pochlubit. O tom se ostatně v sobotu mohli přesvědčit i všichni příchozí. Součástí dne otevřených dveří byla také prezentace žákovských úspěchů a vyhlášení školní soutěže o nejlepší projekt rodinného domku.

Pětici vítězů pogratuloval a předal ceny Radek Vonka, vicehejtman Ústeckého kraje. Řekl jim, že si vybrali dobrý studijní obor.

„Stavebnictví je obor, který se v posledních letech dynamicky rozvíjí, zažíváme doslova stavební boom a já věřím, že bude trvat ještě hodně dlouho,“ poznamenal vicehejtman.

Studenti se pak za odborného výkladu stavařů z ústecké firmy AZ Sanace seznámili, jak se buduje Palác Zdar.