„Řada jich uplatňuje své požadavky na rozšíření zastavitelného území,“ potvrdil náměstek primátora Jan Řeřicha. Na webových stránkách města je k tomuto účelu i příslušný formulář.

Současný ústecký územní plán pochází z roku 1996. Je ovšem doplněn 37 změnami a stal se tak nepřehledný. To je také jeden z důvodů, proč se Ústí už teď rozhodlo pro nový.

Stejně by ale k jeho vypracování muselo později přistoupit, protože nový stavební zákon omezil platnost stávajícího územně plánovacího dokumentu do konce roku 2011.

„V současnosti jsme ve fázi příprav. Shromažďujeme podklady včetně požadavků od občanů. To potrvá ještě i v příštím roce,“ řekl Řeřicha, který informoval o stavu příprav i městské zastupitele.

Průběžné informace budou dostávat i nadále. Příští napřesrok v březnu a pak vždy v pravidelných půlročních intervalech.

V roce 2009 by měl být připraven koncept, o rok později návrh. Ke konečnému schválení bude zásadní městský rozvojový dokument připraven v roce 2011.

Zastupitel Jaroslav Kubín připomněl, že opozice volala po novém územním plánu už dříve. Nelíbily se jí totiž četné zásahy do toho starého, tvrdila, že jde o nekoncepční kroky.

„Obávám se ale, že každý, kdo získal nebo získá levně pozemek v nezastavitelném území, jej bude chtít teď zhodnotit přeřazením do území zastavitelného. Dává to velký prostor pro spekulativní jednání. Každý požadavek by proto měl být posuzován individuálně,“ žádá Kubín.

Pořízení nového plánu přijde odhadem na 30 milionů korun. Město si ale slibuje, že by na něj mohla získat evropskou dotaci.