Ústečané mohli včera vyjádřit svou podporu nevidomých a slabozrakých spoluobčanů příspěvkem do sbírky Bílá pastelka.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením.

Také v Ústí nad Labem působí Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Tyfloservis a ústecké Tyflocentrum.

Se sbírkou pomáhaly ústecké střední školy. Její výtěžek bude věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí.

U stánku s propagačními materiály nabízejí Barbora Kalezičová a Martina Šorbanová bílou pastelku, symbol sbírky, Kateřině Bláhové. Foto: Deník/Marie Pihrtová