„Pohledávky se nám daří postupně snižovat. Na konci letošního pololetí dosahovaly 25,3 milionu a v závěru minulého roku 26,9 milionu korun,“ komentoval zprávu o stavu pohledávek, kterou pravidelně předkládá obvodním zastupitelům, starosta Václav Verner.

Podle něj je to díky soustavnému vymáhání a upomínání dluhů i ve spolupráci s právníky. „Výsledkem této práce je i fakt, že v posledním období nedošlo k žádnému promlčení pohledávky,“ dodal.

Nejvíce je dlužníků nájemného především za byty, ale i nebytové prostory a pozemky. K poslednímu srpnu dlužili 13,8 milionu korun. Ale i tyto pohledávky se radnici podařilo snížit o půl milionu korun.

Letité jsou pohledávky z prodeje domů, kterých se radnice většinou už nedomůže a odepisuje je. Jejich kupci buď zbankrotovali a nemají, alespoň oficiálně, na splácení, ani žádný majetek, nebo se dokázali úhradě šikovně vyhnout.

Vymáhat už radnice nebude ani nezaplacenou částku téměř 1,9 milionu korun za Lidový dům v Předlicích, který před 14 lety prodala firmě Formprint. Zastupitelé schválili odpis této pohledávky.

„I když nerad, tak jsem s tím také souhlasil, ten dluh je dnes nevymožitelný. Bohužel na začátku 90. let byly smlouvy o prodeji majetku sestavovány velmi nevýhodně, riskantně a takhle to dopadlo,“ komentoval to zastupitel Karel Nepraš.

V rámci konkurzu, který byl na Formprint vyhlášen, se na radnici jako jednoho z řady věřitelů dostalo jen necelých 30 tisíc korun. Domoci se vrácení Lidového domu také nepřipadá v úvahu, protože byl zbourán.