„Částka 3,43 milionu korun vyřešila ztrátu divadla za rok 2006,“ uvedl Jan Řeřicha, náměstek ústeckého primátora.

„Rozhodně však nešlo o ztrátu vzniklou špatným hospodařením. Chyba byla v nereálně nastaveném rozpočtu,“ řekl ředitel divadla.

Zmíněných 7,72 milionů korun by mělo podle viceprimátora řešit předpokládanou ztrátu SDOB za rok 2007.

Letošní napjatý rozpočet ústeckého divadla není v případě této scény neobvyklý. O finanční pomoc žádají jeho ředitelé pravidelně, ani předchůdce

Tomáše Šimerdy Petr Jonáš nebyl výjimkou.

„Ztráty jsou způsobeny neustále se zvyšujícími osobními náklady na zaměstnance SDOB,“ vysvětlil Řeřicha.

„Kvůli nařízení vlády je totiž organizace povinna navyšovat jejich platy, i když na pokrytí tohoto navýšení nemá dostatečné finanční prostředky,“ konstatoval náměstek.

„Náklady na platy zaměstnanců, nákup materiálu, energie, provoz,“ vypočítal šéf ústeckého divadla, co SDOB v současnosti finančně zatěžuje. „Tedy to, co každého zaměstnavatele,“ dodal.

Popírá však, že by některá z těchto složek výrazně převyšovala ostatní. „Ale všichni víme, že energie a materiály jsou stále dražší. Přistoupí-li k tomu povinné navýšení platů dané nařízením vlády, ocitneme se rázem v navýšení nákladů v řádu milionů,“ posteskl si ředitel SDOB.

Roční rozpočet Severočeského divadlo opery a baletu je bezmála 70 milionů korun. SDOB má 201 zaměstnanců v pracovním poměru, 27 lidí na dohodu o pracovní činnosti a 8 žen na rodičovské dovolené.

„Přibližně 10 milionů z našeho rozpočtu je pokryto našimi vlastními výnosy. Zbytek tvoří příspěvky našeho zřizovatele, Ústeckého kraje a Ministerstva kultury,“ informoval šéf SDOB.

Sám považuje příspěvek, který má divadlo schválený pro rok 2007, za dostačující.

„Nijak výrazně se totiž neliší od příspěvků, poskytovaných divadlům v jiných městech ČR,“ dodal Tomáš Šimerda.