Předání grantů proběhlo v ústecké kavárně Bárka za přítomnosti manažerky projektu O2 Ivany Šatrové, vedoucího oddělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje Jiřího Macha a ředitelky nadace O2 Jitky Volkové.

Oceněno bylo celkem šest projektů. „Raději rozdělíme více peněz méně organizacím. Myslíme si, že tak má projekt větší smysl,“ řekla Ivana Šatrová.

Z ústeckých sdružení letos uspělo nestátní centrum komplexní péče Demosthenes o. p. s., který si odnesl grant ve výši 75 tisíc korun. Toto centrum pomáhá dětem s lehkým i těžkým postižením v jejich lepším zapojení do společnosti.

Převážná část služeb je poskytována formou terénní práce – tedy přímo v rodinách. Pro některé děti, kterým tradiční forma rehabilitace nestačí, nabízí

Demosthenes i jiné možnosti. Jde o alternativní metody léčby, jako je hipoterapie nebo canisterapie. „Získané peníze použijeme z větší části na hipoterapii a také na canisterapii, dále pak na mzdové náklady a na pomůcky, které jsou k rehabilitaci potřeba.

Získali jsme tak v pořadí již druhý grant, první nám byl udělen za canisterapii před dvěma lety,“ řekla Pavla Fialová, která za Demosthenes grant převzala.