Zahrádkáři si proto nejnutnější úpravy udělali nyní sami na své vlastní náklady. Zvažují, že vložené finance budou chtít po úřednících zpět.

„Patnáct let pravidelně náš zahrádkářský svaz čistil svépomocně příkop, který jsme před lety vybudovali v akci Z. Vždy byl včas uklizen a zajištěn byl únik vody z rozvodu pro kolonii. Pak ale čištění dostala na starost firma, která sice přijela, posekala náletové rostliny, ale už to neuklidila.

Tím se postupně koryto příkopu zaneslo. Při nedávné poruše pitné vody v areálu zahrádkářské kolonie nebyl vidět únik vody a oprava této závady si vyžádala náklady ve výši 33 500 korun včetně 26 878 korun za pitnou vodu,“ řekl předseda habrovických zahrádkářů Karel Koubek.

Zahrádkáři tak před časem vyzvali odbor dopravy ústeckého magistrátu k nápravě. Předseda revizní komise zahrádkářů Zdeněk Beránek řekl, že situace byla neúnosná.

„Při silnějším dešti nebo tání sněhu voda teče i po silnici a ucpanými svody pak zaplavuje rovněž sklepy a chatky v kolonii. Navíc jsme už několikrát upozornili na zborcený a ucpaný průtok z kolonie, který vede pod silnicí do protějšího rybníka. Kolonie není odvodněna tak, jak by měla být,“ podotkl Beránek.

Zahrádkáři se už částečně nápravy dočkali. Dělníci ústecké firmy Jannov včera na základě požadavku ústeckého magistrátu zahájili nutné vyčištění příkopu. Jejich šéf Jan Novotný řekl, že jde o vyčištění příkopů v úseku dlouhém přibližně 600 metrů.

„Vedle vyčištění a odbahnění samotného příkopu dojde i na opravy některých poškozených betonových propustí a vpustí. Počítáme, že práce by tu měly trvat asi deset dnů a chystáme se zároveň na vyčištění průtokových můstků příkopu,“ řekl Novotný.

Zahrádkáři doufají, že po obnově a vyčištění příkopu budou silničáři upravovat příkop pravidelně. „Hlavně, aby posekané náletové křoviny po sobě uklidili, jinak by docházelo k opětovnému ucpání příkopu,“ dodal zahrádkář Beránek.