Radní Ústí už záměr odsouhlasili a zároveň rozhodli, že v městském rozpočtu pro příští rok bude na jeho realizaci vyčleněno 2,5 milionu korun.

Projde–li schvalovacím procesem, otevře se speciální třída na Klíši za necelý rok.

„Bude určena dětem, které mají odklad povinné školní docházky z důvodu zdravotního handicapu, lehké mozkové dysfunkce, řečové a sluchové vady či kvůli adaptačním problémům v kolektivu,“ uvedl mluvčí města Milan Knotek.

Dodal, že předškolákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jichž by bylo ve třídě maximálně 14, by zajišťoval individuální péči odborník v oboru speciální pedagogika.

Podobnou třídu pro děti se zdravotním postižením otevřela v minulém měsíci Mateřská škola Pastelka v Mojžíři. Ta úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Teplicích.

„Jde o to podpořit integraci handicapovaného dítěte a jeho vzdělávání v nejméně omezujícím prostředí a posléze budování aktivního a samostatného způsobu života,“ řekl při té příležitosti náměstek primátora Arno Fišera.