Náměstek primátora Jan Řeřicha uvedl, že Ústí se vrátilo ke svému původnímu záměru zrekonstruovat budovu pro muzeum a zřídit zde i centrum česko–německých studií Collegium Bohemicum. Na tento projekt město loni dokonce získalo dotaci 65 milionů ze Společného regionálního operačního programu, ale odmítlo ji. To poté, co ze soutěží na dodavatele rekonstrukce vyplynulo, že město by ze svého rozpočtu muselo do akce investovat nejméně 200 milionů, což nebylo ochotno.

Letos na jaře město, zřizovatel muzea, začalo jednat s krajem, zřizovatelem knihovny, o možnosti, že by se obě instituce mohly srovnat pod jednu střechu budovy, kterou by město a kraj zrekonstruovaly společně. Měly by tak i větší naději získat vyšší dotaci.

Následně se rozběhly přípravné práce. Náměstek primátora Arno Fišera uvedl, že se našlo řešení, které by prostorově vyhovovalo jak knihovně, tak muzeu a navíc by bylo ve prospěch historické budovy. Jenomže kraj upřednostnil jinou variantu, přesídlení svého zařízení do budoucího kampusu. „Myslím, že vědecká knihovna měla být co nejblíže těm, kteří ji nejvíce využívají, tedy studentům,“ zdůvodnil to hejtman Jiří Šulc. Město tedy oprášilo původní projekt.

„Zařadili jsme jej do zásobníku projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a budeme na něj žádat dotaci z evropských zdrojů,“ dodal náměstek Řeřicha.