Předličtí se dozvěděli o záměru Spobytu prodat 13 předlických domů, které v roce 2004 koupil od města Ústí, letos v létě. Obcházel je člověk, jenž se choval, jako by už byl novým majitelem objektů.

Lidem, kteří ho nechtěli pustit do bytu, vyhrožoval, že je vyhodí. A protože už několik domů v Předlicích vlastnil a jejich obyvatelům dělal ze života peklo, obávali se, že skončí podobně.

Prostřednictvím petice, kterou podepsalo 150 místních lidí, požádali o pomoc město. Varovali, že pokud se i poslední domy v Předlicích, které jsou ještě v pořádku, dostanou do rukou spekulantům, bude tato čtvrť už úplně odepsána.

Město pak vstoupilo do jednání se Spobytem a dosáhlo, že firma domy nejdříve nabídla nájemníkům. Ovšem za podmínek, jež, jak oni tvrdili, těžko mohou splnit.

„Nabídka mi byla oznámena 15. října, já jsem si jí na poště vyzvedla 19. října. A už do 26. října jsme měli doručit Spobytu oznámení, že na nabídku přistupujeme i s ověřenými podpisy všech nájemníků. To byla příliš krátká doba. I vzhledem k tomu, že Spobyt měl jen jeden úřední den v týdnu,“ uvedla například Helena Smolíková.

Arno Fišera řekl, že by bylo stačilo, kdyby z každého domu reagovala většina. „Spobyt nakonec netrval na tom, že musí odpovědět všichni. Ale nedočkal se ani většinové reakce. Na 79 zaslaných nabídek zareagovalo 40 lidí, ale z nich ani ne polovina jasně, že zájem mají. I změkčené podmínky prodeje nájemníkům splnil jen 1 dům,“ tvrdí Fišera.

Přiznal, že Spobyt může původně městské domy nakonec prodat, komu chce. „My na firmu jen můžeme apelovat a také to děláme, ale to je všechno,“ dodal.

V roce 2004 prodal centrální městský obvod posledních zhruba 100 městských domů. Kolem poloviny jich získal právě Spobyt.

Město Ústí nad Labem si tehdy pochvalovalo, že firma kupuje nejenom zajímavé nemovitosti přímo v centru, ale i předlické, o které jinak velký zájem nebyl.

Trvalo ovšem pouhé tři roky a na rozdíl od těch lukrativních se Spobyt nelukrativních domů zbavuje.