I když to zprvu tak nevypadalo kvůli odmítavému postoji litoměřické radnice, nakonec mohl vedoucí odboru dopravy ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek včera podepsat uzavírku komunikace, nazývané „zkratka přes kopečky“.

„Uzavírka bude platit do 30. dubna příštího roku,“ řekl Dařílek. „Zástupci Správy a údržby silnic (SÚS) by měli objet organizace, jichž se to týká, a s tímto rozhodnutím je postupně seznámit a též uzavírku vyznačit příslušným dopravním značením.“

Dále Dařílek uvedl, že trasa objížďky povede po nové komunikaci podél řeky Labe.

Odborný posudek znalce, předcházející opravě části komunikace poškozené přímo v obci sesuvem půdy, je již také hotov.

„Do 19. listopadu s ním budou seznámeni všichni účastníci řízení,“ dodal Dařílek.

Vedoucí trmického útvaru SÚS Miroslav Kopnický k tomu pouze dodal, že kvůli uzavírce v Sebuzíně se na magistrátu města uskuteční ještě jedno jednání.

„To by mělo být v pondělí 19. listopadu na odboru dopravy,“ uvedl Kopnický. Co bude jeho přesným obsahem, prozatím nesdělil.