„Město začalo spolupracovat s architekty a podnikateli na revitalizaci starých průmyslových zón,“ uvedl tiskový referent magistrátu Václav Groulík.

„Představu o zpracování studie na zatraktivnění a zrevitalizování přístupových cest do města, a to včetně starých historických průmyslových zón, například v Krásném Březně a Neštěmicích, představili oslovení architekti v polovině října ústeckému magistrátu,“ pokračoval.

Společné setkání mělo navázat na spolupráci započatou před letošními letními prázdninami.

„Odbor strategického rozvoje chce touto aktivitou přispět ke zlepšování podnikatelského, občanského a životního prostředí v městských čtvrtích, jež jsou ekonomicky využívány a zároveň tvoří vstupní bránu do města,“ dodal Groulík.

Dalším krokem zahájené spolupráce bude podle vedoucího odboru strategického rozvoje Františka Podrápského společný výběr jedné z uchazečských kanceláří.

„Ta pak zpracuje studii, jež zanalyzuje možnosti rozvoje vstupních lokalit do města. Jejím výstupem bude návrh na nové využití nevyužívaných ploch. Studie zároveň nabídne všechny možné směry ekonomické i územní expanze,“ vysvětloval Podrápský.

Tam, kde se nacházejí historické průmyslové zóny, je podle vedoucí odboru životního prostředí Alexandry Máslové další možností ovlivnění vyjadřování se v rámci správních řízení. „Hlavně o vydávání integrovaných povolení provozům uvnitř průmyslových zón v bezprostředním sousedství osídlených lokalit.“

Je to například požadavek na stavbu fyzických clon k oddělení od obytné zástavby. „Může to být třeba výsadba dřevin zlepšující estetické vnímání zóny a alespoň částečně eliminující hlučnost a prašnost. Případně i realizace zemních valů,“ pokračovala Máslová.

Nepřímo k pozitivnímu vnímání zóny může přispět i zprostředkování návštěvy některých provozů a seznámení s výrobou a jejím vlivem na bezprostřední okolí. „Samozřejmě po dohodě s provozovateli. Nejvíce se totiž bojíme toho, co neznáme,“ dodala Alexandra Máslová.

Nová průmyslová zóna vznikla na okraji města, v málo obydlené oblasti nedaleko dálnice D8, v severních Předlicích. „V místech, kde zóna sousedí s obydlenou lokalitou, a to v ulicích K Vavřinečku, Kroupova, Komenského, město nechalo vybudovat protihlukový ochranný val s výsadbou zeleně,“ dodala vedoucí odboru Máslová.