Předseda mikroregionu Velkobřezensko Tomáš Pernekr proto za účasti starostů z Malého a Velkého Března, Malečova, Tašova, Homole u Panny a Zubrnic inicioval jednání, na které pozvali také zástupce Policie ČR.

„Protest proti zvažovanému slučování nebo dokonce rušení obvodních oddělení státní policie by pro obce mělo nedozírné následky. Současné rozdělení policistů na dané oblasti je efektivní. Příslušníci mají znalost místní problematiky, která je důležitá při řešení případů, vztahujících se k regionu. Prvořadá je i dostupnost a rychlost možného zásahu. Už nyní se například prokazuje, že o víkendech, kdy bývají sloučeny služebny ve Valtířově a na Střekově, je dostupnost a hlavně dojezdová rychlost zásahu v případě potřeby časově daleko delší a nežádoucí,“ popsal důvody protestu Pernekr.

Podle obyvatel obcí má i z psychologického hlediska přítomnost policie v regionu svůj význam při páchání drobné trestné činnosti. „Navíc v minulosti při zřizování služebny se obce podílely na spolufinancování vybavení základen s tím, že služebna bude sloužit lidem,“ řekl starosta Zubrnic a předseda mikroregionu Velkobřezensko Tomáš Pernekr.

Proti plánovanému rušení nebo sloučení obvodních oddělení je i starosta Malečova Antonín Mareš. „Už nyní je problém dostat k nám policisty, po sloučení bychom je u nás asi neviděli vůbec. Přitom spolupráce s valtířovskými policisty je na dobré úrovni a neumím si představit, že by k nám jezdily hlídky z jiných služeben,“ řekl starosta Mareš.

Velitel obvodního oddělení ve Valtířově Antonín Herodes řekl, že od starostů přijal pozvání na jednání hlavně kvůli tomu, aby slyšel názory vedení obcí na současnou problematiku.

„Co vím, tak nikdo z nich si slučování ani rušení obvodních oddělení nepřeje. Oficiální informace, že by naše služebna měla být do budoucna zcela zrušena, ale zatím nemáme. V současnosti nás tu slouží celkem jedenáct a na starost máme také okolní obce,“ podotkl policista Herodes.