Plánovaná opatření za 362,4 milionu korun ochrání křižovatku pod Větruší s průjezdem do Střelecké ulice, centrum Ústí a část Krásného Března podél přístaviště. Práce by měly být hotové v roce 2012. Potvrdil to Václav Groulík z ústeckého magistrátu.

Investorem bude Povodí Labe, které ještě do konce tohoto měsíce požádá o uvolnění státních prostředků na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Žádost musí obsahovat i závazný souhlas města Ústí se spolufinancováním akce.

Městští radní ji odsouhlasili ve výši 45 milionů korun. Částku ještě musí schválit 13. prosince zastupitelé.

Aby stavba mohla být realizována, musí dosáhnout určené hodnoty koeficientu ekonomické efektivnosti, to je poměru chráněných hodnot k vynaloženým nákladům. Ochrana levého břehu Labe v Ústí tento požadavek ale zcela nesplnila.

„Proto město musí ze svého rozpočtu doplatit o 28 milionů více než jen povinnou spoluúčast 12 milionů korun. A 5 milionů je finanční rezerva, protože náklady budou přesně vyčísleny až po výběrovém řízení na zhotovitele, které proběhne asi počátkem roku 2009,“ vysvětlil náměstek primátora Jan Řeřicha, jak došli k částce 45 milionů korun.