„Podnik obhájil certifikát podle mezinárodně uznávaného standardu Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999 (OHSAS). Týká se oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prevence havárií,“ uvedl mluvčí společnosti Zdeněk Rytíř.

Spolchemie certifikát získala v roce 2006, kdy tímto druhem prověřování prošla poprvé. Letos se auditoři mimo jiné soustředili na prověrku provozu čistírny odpadních vod a na výrobní provozy divizí Pryskyřice a Speciality.

„Politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří k základním prioritám podniku,“ dodal k tomu generální ředitel Spolchemie Martin Procházka.

Jaromír Veselý z ústecké Občanské ligy připomněl, že Spolchemie již dříve avizovala získání různých ocenění a certifikátů, například z programu odpovědného podnikání v chemii Responsible Care, který získala v roce 1996 a obhájila ho v roce 1998. „Neuplynula ani celá čtyři léta, kdy v roce 2002 její zaměstnanci způsobili požár v provozu Pryskyřic. Ten ohrozil desetitisíce obyvatel města. K požáru došlo právě kvůli porušení pravidel, souvisejících s certifikátem,“ uvedl Veselý.

Podle něj Spolchemie dál zůstává podnikem, který provozuje zastaralé a nebezpečné provozy. Zároveň prý v odpadech produkuje největší množství hexachlorbenzenu v zemi. „To je rakovinotvorná látka, jíž zakazuje Stockholmská úmluva. O ní také zástupci Spolku v minulosti veřejně tvrdili, že je naprosto bezpečná,“ dodal Veselý.