V souvislosti s tím DPÚK uvedl, že Nejvyšší správní soud (NSS) řeší několik kompetenčních sporů mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem dopravy ČR, kdo je oním správním orgánem, jenž by měl spor mezi krajem a DPÚK vyřešit.

„Podle ustálené judikatury NSS není možné nesoulad právních předpisů dávat k tíži DPÚK a kraj bude zodpovídat za všechny vzniklé škody,“ uvedl Marek Ženkl, mluvčí DPÚK.

Dále DPÚK obvinil kraj, že nikdy nepřevedl peníze, jež tomuto dopravci nevyplatil, na domovy důchodců a dostavbu Masarykovy nemocnice. „Jak původně deklaroval. V září a v prosinci 2006 navýšil částku ve prospěch Správy a údržby o silnic o 140 milionů korun, na výši 712 milionů korun,“ uvedl Ženkl.

Ženkl dále uvedl, že DPÚK měl v roce 2006 průměrné stáří autobusů 9,6 roku a v rámci Programu ekologizace veřejné dopravy v severozápadních Čechách předpokládal, že do roku 2010 uvede do každodenního provozu 250 autobusů na zemní plyn. „Jeho spalování neškodí lidskému zdraví a který je zároveň o polovinu levnější než nafta.“

Podle tiskové mluvčí kraje Veroniky Kindlové tím, že Ústecký kraj nepřistoupil v roce 2006 na údajně nepřiměřené požadavky DPÚK, nemusel hledat v rozpočtech krajských odborů částku 113 milionů korun.

„Nevyjímaje odbor zdravotnictví a sociálních věcí pod nějž domovy důchodců a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem tehdy spadaly. Tyto peníze ovšem DPÚK neústupně v roce 2005 nárokoval,“ uvedla Kindlová.

Dle ní kraj neměl tyto peníze fyzicky na hotovosti. „Pouze jsme konstatovali, že výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby DPÚK k 31. 1. 2006 kraj učinil rozhodnutí, jenž mu ušetřilo do dalších let výraznou finanční sumu.“

Pro období vydaných licenci by podle ní DPÚK získal přes jednu miliardu korun. „Rádi bychom také doplnili, že v roce 2006 jsme byli nuceni, po dubnových povodních, hledat úspory v rozpočtech jednotlivých odborů.“

Vláda ex-premiéra Paroubka uvolnila krajům finanční prostředky na opravy silnic II. a III. tříd. „Avšak, na rozdíl od obcí, přidělení dotace podmínila finanční spoluúčastí ve výši 50%. Tyto finanční prostředky a peníze z přebytku hospodaření kraje za rok 2005 byly poskytnuty Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,“ dodala tisková mluvčí kraje Veronika Kindlová.