Postup úřadů v takovém případě bývá standardní. „K datu ukončení pronájmu pohřebního místa zasíláme dopis na adresu uvedenou v záznamech,“ popisovala tisková mluvčí městských služeb Michaela Kunštová.

„Také vyvěšujeme upozornění o nezaplacení poplatků na vývěskách všech sedmi hřbitovů, které máme ve správě. Samozřejmě, vždy dle příslušného hrobu. K vylepení upozornění na hroby přistupujeme teprve potom, co se nám nepodaří pozůstalé zastihnout,“ pokračovala Kunštová.

„Většinou se domluvíme, žádné větší problémy s tím nemáme. Dokonce jsme se dohodli i s příbuznými zemřelých, kteří dnes žijí až v Kanadě. Lidé se o své zemřelé příbuzné starají. Horší to už bývá když zemře i poslední z nich.“

Jestliže tento případ nastane, případně se správa hřbitovů s nájemcem hřbitovního místa nedohodne, přistupuje k likvidaci hrobu. „Musí být při tom samozřejmě dodržen hřbitovní řád a zákon o pohřebnictví,“ uvedla Kunštová.

Náhrobní kameny, či pomníčky ovšem nejsou jen tak vyhazovány.

„Ukládáme je do skladu, aby si je případní potomci zemřelých nebo jejich příbuzní mohli vyzvednout. S historickými hroby, například po německých obyvatelích města, prozatím nic neděláme,“ dodala Kunštová.

Ve městě Trmicích postupují obdobně. Pokud nájemci za hrobní místo nezaplatí, přistoupí k opatřením. „Lidé většinou každý rok za pohřební místa platí,“ vysvětloval Jaroslav Špička z trmického městského úřadu. „Pokud ovšem uplyne lhůta pro zaplacení poplatku, pošleme výzvu k zaplacení.“

Toto učiní dvakrát. Pokud však přesto nájemci místa nezaplatí déle jak rok, je na hřbitově vyvěšena na zasklené nástěnce veřejná vyhláška, upozorňující na tuto skutečnost.

„Když nezaplatí ani pak, stále ještě lze v případě, že se nám výzvy vrátí a když lidé ani nezareagují na vyhlášku, tušit, že se jen přestěhovali. Proto v očekávání, že hrob během roku navštíví, vylepujeme upozornění na náhrobní kámen,“ pokračoval Špička. „Pak už obvykle bývá zaplaceno. Pokud ani pak ne, místo pro hrob uvolníme.“