Vítěz si zároveň jako cenu odnese grant ve výši 25 tisíc korun z Programu aktivní politiky města. O vítězném návrhu rozhodovala komise složená ze zástupců rady města, odboru strategického rozvoje magistrátu, církve, historik a architekt.

V komisi zasedl i architekt Zdeněk Šťastný. „Úroveň návrhů byla různorodá,“ uvedl. „Mně osobně zajímavé připadaly tři. Ale protože u podobných míst nejsem zastáncem uzavřených prostor, doporučil jsem ten, který respektuje kromě věřících i normální občany, kteří by se tam mohli zastavit a odpočinout si,“ řekl.

Jméno vítěze i jeho návrh město oficiálně sdělí teprve dnes, ale podle Šťastného je obdivuhodné, že si informaci o soutěži získal i Němec z Heidelberku, jinak původem rodák z Ústí nad Labem, který se pak stal vítězem.

Podobně se vyjádřil i náměstek primátora Jan Řeřicha, jemuž se také líbily celkem tři návrhy. „Ovšem hlavním kritériem bylo zadání a dle toho jsme se rozhodli. Nejvíc se mi líbil vítězný,“ uvedl.

Město veřejnost se soutěží na zhotovení grafického návrhu kapličky a jejího zázemí oslovilo zhruba před třemi měsíci.

Mezi kritéria nového designu patřily požadavky na respektování prostředí a na zviditelnění i dotváření smyslu místa, kde bude nová kaple stát.

Zvenčí by tedy měla kapli krýt převislá střecha vytvářející zázemí s lavicí chráněným před deštěm. Interiér by se měl skládat z lodě, presbytáře s ambonem, zákristie a WC. Pojmout má 50 lidí, což je 10 lavic po pěti místech.

„Chtěli jsme sice, aby nová kaple respektovala minulost té staré, ale aby ji zároveň nekopírovala. Na prvním místě měli být především občané a navštěvníci místa, nikoli pouze věřící,“ uvedla Tereza Dostálová z odboru strategického rozvoje magistrátu, která měla soutěž na starosti.

„Samozřejmostí je estetičnost, příjemný a umělecky srozumitelný vzhled,“ pokračovala Dostálová. „Grafický návrh musel také počítat s umístěním pamětní desky z roku 2006.“

Nová kaple by se tak měla stát nejen poutním místem, navazujícím na historické dědictví města, ale zároveň i cílem turisticky atraktivním, s vhodným mobiliářem a prostorem pro klid a odpočinek.

Původní kaple byla postavena v roce 1680 jako projev díků patronce města Panně Marii za odvrácení morové epidemie. Zpustla koncem 18. století.

Obnovena byla roku 1815 jako dík za ochránění města před napoleonskými vojsky. Pak opět zpustla a definitivně ji úřady nechali zbourat roku 1976.

Biskup Pavel Posád posvětil základní kámen pro novou až loni v dubnu.