Takových míst je na území města 118. Jsou všechna vyjmenována v příloze nové vyhlášky, kterou včera jednomyslně bez ohledu na stranickou příslušnost schválili ústečtí zastupitelé. Platit začne za dva týdny.

Nejen nové herny, ale už ani automaty by napříště v Ústí neměly přibývat.

„Výherní hrací přístroje jsou obecně problém, v souvislosti s nimi dochází k nárůstu kriminality a dalším negativním jevům. Přibývá gamblerství, rozvrácených rodin, psychicky narušených dětí a mladých lidí. Sociálně slabší občané utrácejí v u automatů sociální dávky, které jim stát poskytuje na živobytí. Cítíme potřebu to regulovat,“ uvedl primátor Jan Kubata.

Tajemník magistrátu Milan Zemaník řekl, že nové klasické herny už několik let v Ústí nevznikají, rada města pro ně vydala stavební uzávěru.

Na stávající herny a především další provozovny, které také automaty provozují, město, pokud neporušovaly zákon, nemělo žádnou páku. „Nám jde však o víc, než aby jen dodržovaly zákon, což je samozřejmé, ale aby i respektovaly daná přísnější pravidla,“ řekl Zemaník.

Na dalším postupu a opatřeních zpřísňujících podmínky provozu heren a jiných provozoven s výherními hracími přístroji se město dohodlo se Sdružením zábavního průmyslu UNASO.

Podle této asociace by se pravidla pro všechny provozovny s automaty měla přibližovat pravidlům pro kasina, kam není volný vstup, návštěvníci jsou kontrolováni na věk apod.

„V první fázi jsme do seznamu zařadili všechny stávající provozovny s platným povolením od obvodních radnic. Ale počítáme, že vyhláška se bude pravidelně novelizovat a pokud budou s některými problémy, ze seznamu je vyřadíme,“ podotkl Zemaník.

Kubata k tomu uvedl, že vydal také rozkaz městské policii, aby situaci kontrolovala.

Nejvíce provozoven s automaty, 57, je v centrálním obvodě, následuje obvod Neštěmice s 32 takovými zařízeními, Střekov s 18 a nejméně, 11, jich je na Severní Terase. Obvody, přestože z provozování výherních hracích přístrojů inkasují poplatky, například v centru to ročně dělá kolem 11 milionů korun, se zpřísněním podmínek pro tyto provozovny souhlasily.

Návrh vyhlášky město konzultovalo rovněž s ministerstvem vnitra. To aby se vyvarovalo jejímu případnému pozastavení a následně zrušení Ústavním soudem, jako se to stalo v minulosti už několikrát, naposledy letos na jaře.

Kubata zastupitele rovněž informoval o problému, kterým by se mohl stát připravovaný nový herní zákon, jenž má platit od roku 2009. „Ten je vůči městům a obcím velmi diskriminující. Omezil by možnost jejich kontroly v této oblasti,“ uvedl s tím, že ústecký magistrát to v rámci připomínkového řízení napadl.

Současnou podobu nového herního zákonu před měsícem na zasedání v Ústí rezolutně odmítli všichni přítomní primátoři statutárních měst Česka.

Dokonce jsou odhodláni, pokud bude zákon schválen tak, že licence ministerstva financí na automaty budou moci provozovatelé získávat bez souhlasu obcí, podat žalobu na Českou republiku k soudu do Štrasburku.