Vysvětlil, že do té doby musí být schválen obvodní rozpočet a on si nedovede představit, jak by ho za současné finanční reality sestavil.

„Jsem ekonom, takže o tom něco vím. S výši dotace, jakou Severní Terasa na příští rok dostala od města Ústí (8,2 milionu korun na výkon státní správy i na chod obvodu), není obvod schopen plnit úkoly, které od něj občané očekávají,“ tvrdí Brodský.

Dále, jak poznamenal, město své obvody dostalo do schizofrenní situace. „Městský statut obvodům ukládá povinnost udržovat zeleň. Ale rada města jim svým rozhodnutím tuto činnost od příštího roku odejmula. Pro obvody je závazný jak statut, tak usnesení rady. Dodržet obojí ale nelze,“ uvedl.

Navíc, jak dodal, poté, co obvody přestanou zajišťovat pořádek, neboť se už nebudou starat ani o úklid chodníků, zbydou jim jen mizivé pravomoci.

„Prodávat už není co, takže budou prakticky rozhodovat jen o pronájmu zahrádek. Obvody tak ztratí smysluplnost. Vše k tomu spěje,“ prorokuje Brodský.

A právě to, že proti tomu brojil, vedlo podle něj nakonec k jeho odvolání.

Ústecká ODS se od toho distancovala. Její předseda Pavel Sušický prohlásil, že ODS na žádné ze svých úrovní ve městě o zrušení městských obvodů nejedná.

A co se týká personálních změn na postu starosty Severní Terasy, tak to je podle něj záležitost jen a jen tamějšího sdružení a poslaneckého klubu občanských demokratů.

Jeho předseda Aleš Dostál potvrdil, že k odvolání Brodského došlo z jejich podnětu, a to pro opakovaný nesoulad mezi stanovisky jeho a ostatních členů klubu.

Brodský nesoulad nepopřel. „Já jsem tvrdil, že máme určitě povinnosti a odpovědnost vůči voličům, které nám vedení města svým postupem znemožňuje plnit. Oni se proti tomuto postupu nepostavili, tedy jsou s ním srozuměni. V tom byl nesoulad mezi námi,“ souhlasí Brodský.

Dodal ale, že byly i jiné problémy, jež odmítal zamést pod koberec. Třeba stížnost na dva zastupitele, kteří měli slibovat ovlivnění soutěže na pronájem lukrativních prostor, když zájemce vstoupí do ODS, nebo machinace s platbou za provedení veřejné zakázky.