V těchto orgánech rady a zastupitelstva obvodu zasedají jak radní a zastupitelé, tak i „lidé z venku“. Ti první mají nárok na zákonem stanovenou odměnu, těm druhým zastupitelé schvalují peněžní dary.

„Letošní částky, které nám byly předloženy ke schválení, mě šokovaly svou štědrostí. V minulých letech jsme schvalovali tak kolem 2 tisíc korun,“ řekl zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM). A vyjádřil podezření, že to má souvislost se skutečností, že někteří příjemci darů jsou rodinnými příslušníky nebo stranickými kolegy občanskodemokratických zastupitelů.

„Například jde o manželky Miroslava Harciníka a Martina Šťastného,“ konkretizoval Vodseďálek. Mezi dalšími pak jsou i 3 lidé, kteří kandidovali za ODS do místního zastupitelstva, ale nebyli zvoleni.

Starostka Neštěmic Liana Wagnerová (ODS) to odmítla.

„Nečlenové zastupitelstva odvádějí ve výborech a komisích stejnou práci jako členové, věnují jí stejný čas i úsilí. Proto jim byla navržena stejná částka jako zastupitelům pracujícím v těchto orgánech. Jinak by to nebylo spravedlivé,“ je přesvědčena.

Odměny nakonec těsnou většinou protlačili zastupitelé za ODS (bez Harciníka, který přiznal podujatost a nehlasoval), ČSSD a SZSP.