„Inverzní vrstva měnila průběžně své parametry, v současné době je její spodní hranice ve výšce kolem 900 m nad mořem. Srovnatelně dlouhá situace s výškovou teplotní inverzí by vedla před patnácti lety k vyhlášení regulací pro velké zdroje znečištění,“ uvedl Martin Novák z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Zatímco však emise z průmyslových a energetických zdrojů na severu Čech poklesly, vzrostly emise ze zdrojů mobilních, tedy hlavně automobilů a zdrojů nízkých.

„Takovým i jsou lokální topeniště na tuhá, v praxi mnohdy bohužel na jakákoliv paliva,“ pokračoval Novák.

V případě přízemních teplotních inverzí nebo inverzí výškových s nízkou spodní hranicí dokážou tyto dvě skupiny zdrojů velmi brzy zvýšit koncentrace škodlivin i nadimisní limity.

„Dalším problémem je prašnost. Ta však souvisí i s jinými zdroji a jinými meteorologickými situacemi,“ řekl Novák.

Další informace v pátečním vydání Ústeckého deníku, s TV magazínem!