Mezi ty, s jejichž výstavbou se teprve počítá, patří například moderní Rezidence Labe na Střekovském nábřeží. Jejím investorem je ústecká firma AZ Sanace, návrh zpracovala projekční kancelář Regionprojekt.

Stejného investora má i právě budovaný Palác Zdar na Mírovém náměstí.

Na něj byla vyhlášena jedna z mála architektonických soutěží posledních let. Vyhrál ji Jan Jehlík.

Další stavbou, jež promění tvář města, je projekt výstavby lanové dráhy na výletní zámeček Větruše. Jejím zadavatelem je město. Projekt právě podstupuje standardní schvalovací kolotoč.

Do procesu realizace postoupila výstavba administrativně obchodního komplexu CPI city center u Hraničáře. Jejím investorem je Czech Property Investments Group. V místě stavby již probíhá archeologické sondování.

Stavbou, jež výrazně promění městské centrum, je obchodně zábavní komplex Forum společnosti Multi Veste. Zahájení stavby prozatím prodlužuje probíhající archeologický výzkum. Díky němu zde bylo nalezeno mnoho zajímavých artefaktů. Stavba Fora má začít příští rok na jaře.

Posledním ve výčtu je Palác Jordán u magistrátu města. Projektoval jej architekt Zdeněk Havlík, investorem je společnost H&G. Jeho stavba již značně pokročila.

Mezi projekty, jejichž výstavba padla, patří přebudování lomu v Mariánské skále na součást místní zoologické zahrady.