Ústí nad Labem - Toto číslo podle Rostislava Jabůrka, který petici připravil, představuje všechny obyvatele místních ulic V Aleji, Luční a domova pro seniory. „Text petice jsme ještě vyvěsili na různých veřejných místech. Až shromáždíme dostatek podpisů, zašleme ji hejtmanu Šulcovi i na městský úřad.“

Vystoupit se svým stanoviskem ke stavbě obchvatu chtějí místní i na zasedání zastupitelstva. „Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. Jsme rozhodnutí přesvědčit ty, kteří nesouhlasí s výstavbou, aby svůj názor vyjádřili veřejně na demonstraci,“ řekl Jabůrek.

Text petice kromě nesouhlasu kritizuje přesun dopravy z centra města na jeho okraj. Lokalita se prý dnes rychle rozvíjí a nová silnice by se mohla octnout uprostřed zástavby rodinných domů.

„Jedněm se uleví a druhým přitíží. To nic neřeší. Od individuální dopravy se centru stejně neuleví. Jen vzrostou emise i hluk,“ uvedl Javůrek a dodal, že místu by spíš prospěla rekreační zóna.

Jaroslav Vojíř, jednatel firmy EMSTAV, jež obchvat projektuje od roku 2000, s tím nesouhlasí. „Myslím si, že nemají pravdu. Obchvat je v územním plánu od roku 1997. Bude postaven,“ prohlásil.

Dále uvedl, že Jihozápadní obchvat je zanesen i v takzvané „bílé knize“ kraje jako součást rozvoje dopravní sítě. „Máme už hotové posouzení vlivů na životní prostředí, tedy malou EIA,“ vysvětloval.

Silnice se prý stavebně nedotkne zdejších rybníků a vážně nenaruší životní prostředí. „Městský úřad by to měl lidem vysvětlit. Je tu ještě jeden problém. Ty nové domky stojí na chráněném ložisku uhlí. Toho je tu asi 100 milionů tun,“ upozornil Vojíř.

„Je to stejné jako v Horním Jiřetíně. Pozemky tu vlastní a prodává velké množství majitelů. Někteří s nimi určitě spekulují. Ti, kdo tu stavěli, se tak mohli stát obětí spekulantů,“ dodal Vojíř.

Starosta Chabařovic Jiří Záhořík uvedl, že je tento problém složitý. „Určitě vyslechneme obě strany. Přesto si myslím, že se před stavbou domů měli seznámit s územním plánem. Obchvat má zajistit obslužnost průmyslu v bývalém lomu a napojí se na něj cesty k jezeru Milada.“

Tisková mluvčí kraje Veronika Kindlová sdělila, že během jednoho roku po dokončení obchvatu bude hodnoceno, zda je nutné například postavit protihlukovou stěnu. „Kraj také provádí opatření, aby stavba nezasáhla do pozemku pana Jabůrka,“ dodala.