Ústí nad Labem - O prodeji rozhodlo městské zastupitelstvo, v jehož řadách jsou 2 členové, kteří zároveň sedí ve vrcholných orgánech této firmy. Jde o zastupitele Bronislava Špičáka (ODS), který je šéfem představenstva EDS, a Františka Nesvadbu (ODS), jenž předsedá její dozorčí radě.

I když podle litery zákona nejde o střet zájmů, vzbudila transakce pochybnosti.

„Minimálně jsme o jejich provázanosti s firmou kupující městský majetek měli být informováni. Že o tom nepadlo ani slovo, je podezřelé,“ domnívá se komunistický zastupitel Jaroslav Kubín.

„Pánové měli své kolegy na možnou podjatost upozornit. Zákon to sice nevyžaduje, ale je to věc politické kultury,“ míní i právník Jan Michalec.
Špičák i Nesvadba se brání, že před projednáváním věci odešli z jednacího sálu. „Považoval jsem to za čestnější, než alibisticky žádat, ať ostatní rozhodnou, jestli jsem podjatý, nebo ne,“ vysvětlil Nesvadba.

Také zastupitel Josef Liehne (SZSP) si ale myslí, že měli na rovinu oznámit, že jsou v tom zaangažováni. „Já bych to alespoň udělal,“ tvrdí.
Prodej pozemku schválilo 23 zastupitelů, proti byli 2 a 5 se jich hlasování zdrželo. Ani Liehne ani Kubín si nevšimli, kdo v sále byl a hlasoval a kdo ne. „Rád bych si to ověřil, ale radnice v Ústí dosud neuznala za vhodné pořídit hlasovací zařízení,“ zlobí se Kubín.

Více v sobotním vydání Ústeckého deníku.