Ústí nad Labem - Podle Džamily Stehlíkové (SZ), ministryně pro lidská práva a sociální menšiny, je vysoká chudoba v kraji způsobena nízkou vzdělaností obyvatel, vysokou nezaměstnaností a častou migrací obyvatel.

„Kraj si nyní musí vychovat novou, vzdělanou generaci. Počet lidí ohrožených chudobou se pak sníží. Hodně si slibuji od investic a agentury, která se má mimo jiné zaměřit i na nezaměstnané,“ řekla Stehlíková.

Stejně smýšlí i vicehejtman Ústeckého kraje Radek Vonka (ODS). „Musíme docílit zvýšení platů a vzdělanosti občanů.“
Nejhorší situace panuje na Ústecku, Teplicku a Mostecku, kde je také nejvyšší nezaměstnanost. Chudoba ovšem nutí lidi půjčovat si peníze u lichvářů a tak postupně upadnout do předluženosti. Ta může vést až k sociálnímu vyloučení, z něhož je dost těžké se dostat.

Modelovým je případ, kdy si manželé vypůjčili 100 tisíc korun a kreditní kartu. Pak ztratili práci a přestali splácet. Nakonec prodali většinu majetku a půjčovali si u společností, jako je Provident či Cofidis.
„Zdálo by se, že tyto společnosti nemůžou mít zájem úvěrovat chudé, u nichž je pravděpodobné, že nebudou splácet,“ líčil Miroslav Brož z Člověka v tísni.
Prý je to naopak. „Nejlukrativnější klient je neplatič. Při nezaplacení totiž naskakuje vysoké penále. Dluh tak začne astronomicky narůstat. Věřiteli pak stačí jen zařídit exekuci dlužníkových sociálních dávek nad výši existenčního minima,“ pokračoval Brož. „Věřitel tím získá pravidelnou rentu po zbytek života dlužníka, který na životním minimu nedokáže splácet ani původní dluh, jelikož penále roste.“

Tento mechanismus je například také jedním z důvodů sociálního vyloučení obyvatel Předlic. „Ti jsou často klienty podobných společností. Agenti těchto firem spolupracují, ačkoliv mezi nimi jinak panuje ostrý konkurenční boj,“ uvedl dál Brož.

Funguje to jednoduše. Klient si vezme úvěr 10 tisíc korun od agenta společnosti A. Když nedokáže splácet, navštíví ho agent A společně s agentem společnosti B. Ten mu poskytne úvěr 15 tisíc korun na zaplacení dluhu společnosti A. Po několika měsících postup opakují. Pro oba agenty je to výhodné díky provizi. Zato klienti propadají do stále bezvýchodnější zadluženosti.

I když si předlužený člověk najde práci, jeho příjem nad částku existenčního minima také podléhá exekuci. „V podstatě bude pracovat zdarma. Penále bude dál růst rychleji, než je dlužník stačí splácet. Takže ani práce mu s dluhy nepomůže,“ skončil Brož.

Je to také jeden z důvodů, proč se všichni předlužení a sociálně vyloučení nechávají zaměstnat „načerno“. Nelegální příjem se totiž neeviduje, a tak zůstane k osobní potřebě dlužníka i při exekuci.

Čím později se dlužník rozhodne situaci řešit, tím složitější to pro něj bývá. V zahraničí je mu nabízena pomoc ve formě tvorby rodinného rozpočtu.
Na Ústecku se tím zabývají všechny organizace, které poskytují terénní sociální práci. „Je to jedna z nejčastějších zakázek terénních pracovníků. Předností je komplexní pohled na finanční situaci dlužníka i jeho rodiny,“ informovala Alena Eliášová, koordinátorka terénní sociální práce ústecké pobočky Člověka v tísní.

Pracovníci se hlavně snaží angažovat samotného dlužníka na řešení a najít jeho rezervy v příjmech i výdajích. „Výsledný rozpočet, tedy přehled možných splátek, slouží i k vyjednávání o splátkových kalendářích s jednotlivými věřiteli,“ dodala Eliášová.