Žďár - Místní obyvatele v jejich protestech podporuje i několik organizací. „Je škoda zastavovat krajinu v sedle mezi Českým středohořím a Krušnými horami, když se o 3,5 km dál podél dálnice nachází průmyslem zničená oblast bývalého velkolomu a Palivového kombinátu Úžín,“ kritizoval stavbu Jiří Šedivý z občanského sdružení Středohoří sobě.

Podle jeho názoru a proti zdravému rozumu tu zbytečně zmizí další krásný kout Ústecka. „Přitom se nedaleko nachází oblast s výsypkami, odkališti a dalšími průmyslovými objekty, kde není z hlediska ochrany krajiny co zkazit,“ dodal Šedivý.
Obdobný pohled mají na věc i členové Strany zelených, kteří se v protestech také angažují, konkrétně třeba zastupitel Karel Nepraš. „Na celém záměru stavby je mi sympatická jen tvorba pracovních míst.“

Nedovede si prý ovšem vůbec představit, jak chce investor dosáhnout jejich třítisícového počtu. „Určitě by se to ale dalo postavit na některém z nevyužitých prostorů v Ústí nad Labem. Samozřejmě daleko od obytné zóny,“ pokračoval.

„Jistě existuje stejně vhodná lokalita, kde by centrum mohlo vzniknout, aniž by však tolik narušovalo krajinu a životní prostředí, tak jako ve Žďárku, nehledě na to, že záměr podporuje již tak přebujelou kamionovou dopravu,“ řekl Nepraš a dodal, že nechápe nekoncepčnost orgánů územního plánování, které záměr umožnily.

Investorem stavby je společnost Park Žďárek, a. s., jejíž sto procent akcií vlastní firma Družstvo Land. Členem dozorčí rady firmy je Josef Štolba. Ten vysvětlil, že při zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí vycházejí z územního plánu.
„Ten už několik let říká, že tu bude obchodně průmyslová zóna, zaměřená na logistiku, skladování a lehkou výrobu, ve smyslu montážních a kompletačních prací.“

Zároveň vysvětlil, že průmyslová zóna, již budují, je developerským projektem, který zůstane trvale v jejich majetku a správě. „Zatím ještě neznáme konkrétní nájemce ani přesný poměr mezi logistikou a lehkou výrobou. Ten bude záležet na zájmu budoucích nájemců. Nelze však hovořit o tom, že tu vzniká logistické centrum.“

Podle Štolby se v oznámení o vlivech na životní prostředí, zpracované firmou P–EKO, počítá s maximálními hodnotami, jež mohou být v areálu CPI Park Žďárek dosaženy. „Těchto hodnot ale reálně nikdy nebude dosaženo. Počítáme sice teoreticky s 1 500 kamiony denně, ale to platí při využití celého areálu pouze pro logistiku,“ řekl Štolba.

Podobně oznámení počítá s 3,5 tisíci zaměstnanci, ale opět je to maximální uvažovaný počet. „Tentokrát při celkovém obsazení lehkou výrobou. Jsou to tedy jen teoretická maxima, která tu ve skutečnosti nikdy nebudou dosaženy,“ dodal Štolba.