Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) ještě v polovině února zkontroluje, zda byla sanace provedena podle předepsaných regulí. „Sanace se ukončila na konci minulého týdne,“ řekla ředitelka ústecké ČIŽP Jana Moravcová. Ústecká firma P-EKO, která je dceřinou společností Rumpoldu, ukončila sanaci téměř za dva měsíce.

Pozemky byly v havarijním stavu a ekologicky zatížené dehty s velmi malou hodnotou. Když se však během pouhých dvou měsíců ze státních prostředků odstranilo největší ekologické zatížení, cena okamžitě několikanásobně vzroste. A to vše ve prospěch akciové společnosti, Tlakové plynárny Ústí nad Labem, která pozemky vlastní.

Kolik bude stát a kdy začne sanace i zbytku ekologicky zatíženého území v Úžíně, se ještě neví. Podle mluvčího ministerstva financí Jakuba Haase se ovšem rozhodne, jakmile bude zpracován projekt a vyjádří se k němu příslušné instituce. Například ČIŽP či ministerstvo životního prostředí.

Podle Jany Moravcové registrovala ČIŽP několik telefonických stížností kvůli zápachu v okolí ekologického území. „Nikdo nám však nedal písemnou stížnost. Když se takové území sanuje, nedá se s tím nic dělat,“ uvedla a jedním dechem dodala: „Se zápachem se nyní už lidé nesetkají.“

Sanaci ekologicky zatíženého území přijalo i vedení města, která se chce v budoucnu právě této oblasti nejvíce rozvíjet. „Škoda je, že se nezačalo dříve,“ řekl na počátku sanace primátor města Jan Kubata (ODS).

Právě v blízkosti těchto dosud ekologicky zatížených pozemků zvažuje energetický kolos ČEZ, že postaví paroplynovou elektrárnu. Společnost se zatím ještě nerozhodla, zda elektrárnu v Ústí nad Labem skutečně postaví. Projekt elektrárny koupil ČEZ od Omnipolu Richarda Hávy. Ten údajně na projektu spolupracoval s lidmi, kteří jsou spojeni s podnikáním poradce premiéra Mirka Topolánka Markem Dalíkem. Předpokládá se výstavba zdroje o výkonu 220 megawattů a náklady se odhadují na pět miliard korun.