Chabařovice - Provozovatelem chabařovické ploché dráhy je občanské sdružení Speedway club Chabařovice. Jeho předseda Jaroslav Zobal uvedl, že považují výpověď za neplatnou. „O všech činnostech byla radnice vždy informována, přitom nám nikdy neoznámila, že má k naší činnosti nějaké výhrady. Žili jsme v přesvědčení, že krásný areál, který jsme vybudovali, může sloužit a také sloužil širší veřejnosti,“ uvedl předseda klubu Jaroslav Zobal.

„Půjčujeme stadion třeba dětskému oddílu mladých hasičů a dalším zájemcům. Ti se ale musejí podílet na údržbě areálu, pokračoval Zobal. „Je zajímavé, že rada města rozhodla o výpovědi na základě stížnosti motokrosařů a občanů Chabařovic. Dodnes jsme se nedozvěděli, oč ve stížnosti jde. Výpověď nám byla dána na základě nepovoleného pronájmu.“

Sdružení ale u soudu podalo žaloby dvě. Domnívá se totiž, že má na stadion právo, a to i ze zákona.
„V 70. letech tady v podstatě bývala jen bažina. Bylo to opuštěné, nevyužívané a podmáčené fotbalové hřiště,“ vysvětloval dál.

Tehdejší členové klubu místo odvodnili. „Jezdily se tu pak i významné závody,“ vyprávěl. „Krajský národní výbor nám pak slíbil prostředky a my jsme řekli, že to tu kompletně přestavíme. Nikdo nevěřil, že se nám to povede, ale stalo se.“

Potíž ale byla v tom, že se areál nacházel na státním pozemku, respektive na ložisku uhlí.
„Tehdejší správa dolu nám výstavbu povolila s tím, že v roce 1995 budeme muset odejít, pokud zahájí těžbu. Situace se ale po listopadu 1989 změnila,“ líčil Zobal historii stadionu.

„Zůstaly tu nevyjasněné majetkové vztahy. Nakonec přišel zákon, že organizace, které za komunistů měly ve správě nějakou nemovitost, mají se stát jejími vlastníky,“ uvedl dál.

Klub nějaký čas jednal s Chabařovicemi, aby vlastnictví vyjasnil. „Říkali, že prý nám dají vědět. Jenže oni vzali kolaudační listiny a nechali se zapsat do katastru jako majitelé,“ dodal Zobal.

Starosta Chabařovic Jiří Záhořík ale oponoval. „Sdružení pronajímá stadion za úplatu. Máme pro to důkaz.“
Zároveň radnici vadí, že stadion není využíván masově. „Například bychom uvítali, kdyby tu vzniklo něco, co bude odvádět mládež z ulice. Budeme hledat jiné využití.“

Plochodrážní motocyklistika prý už není sport pro davy. „Je to už jen velmi finančně náročný koníček. Samozřejmě, na výběrové řízení se mohou přihlásit i oni. Ale mrzelo by mě, kdyby tak velký prostor užívalo tak málo lidí. Veřejný zájem si představuji poněkud jinak,“ pokračoval Záhořík.
Datum veřejné soutěže se ale může kvůli soudům protáhnout.

„Motocyklisté nepřišli na první stání. Řekl bych, že to dělají úmyslně,“ zamyslel se starosta Záhořík.