Podle náměstka primátora Jana Řeřichy poslední rozsáhlé výzkumy v centru, ať již pod budoucím Forem nebo palácem Zdar, značně prodloužily dobu ukončení výstavby i ztížily kalkulaci konečné ceny investice.
„Rozhodli jsme se proto, že archeologický výzkum sami iniciujeme. Náklady za něj pak zakalkulujeme do konečné ceny za parcelu. Tak budou moci investoři rovnou začít stavět bez zbytečného zdržování a s přesnou představou o financování svých záměrů,“ řekl Řeřicha.

Dále uvedl, že případných zájemců o parcelu, jež de facto uzavírá plochu Mírového náměstí, je dostatek. „Ozývají se nám jak české, tak zahraniční firmy. Samozřejmě, investor vzejde z veřejné soutěže. V souladu se zákonem,“ dodal Řeřicha s tím, že sice má zájem, aby bylo objeveno něco významného, ale zase by byl nerad, aby došlo k prodražení výzkumu.
Výzkum povede Muzeum města Ústí nad Labem. Blok 004 se nachází před PB centrem. Jeho plocha dosahuje přibližně 2 tisíc metrů čtverečních. Jako subdodavatelé se na výzkumu budou podílet firmy Archeos a Geo CZ. „Budou pomáhat s terénními pracemi i se zpracováním výsledků. Výzkum byl oficiálně zahájen již 14. května tohoto roku, skončit by měl podle plánu za 6 měsíců,“ vysvětlil k tomu Gustav Krov, ředitel ústeckého muzea.
Archeologové již mají určitou představu o tom, co by se v těch místech dalo najít. „Dělali jsme si jisté historické rešerše ze starých map, případně kronikářských záznamů a podobně,“ dodal Krov.

Odborným garantem výzkumu se opět stala ústecká archeoložka Marta Cvrková. Ta si myslí, že se tu dají očekávat unikátní nálezy. Na druhou stranu by velká část plochy také mohla být zničena novodobou výstavbou. „Parcelace ovšem zůstává zachována původní. Dost domů stálo na původních sklepech. V prostorech dvorů může také být zachycen pravěk, doba neolitu a paleolitu,“ vylíčila.

V současné době na ploše výzkumu probíhá úklid nadloží. Nacházely se tu totiž novodobé inženýrské sítě. Následuje rozměření, poté začne příští týden sondování. „Chceme se dostat na úroveň bývalé široké, historické ulice Breite–Gasse, od ní se bude odvíjet další činnost,“ dodala Cvrková.
Do archeologického výzkumu bloku 004 se jako partner zapojí také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. „Naším úkolem je přispět k poznání středověké výživy či hygieny. Ústí nad Labem je ve výrazné a dominantní lokalitě,“ uvedl Jaromír Beneš z přírodovědecké fakulty univerzity.
„Pomocí archeobotaniky můžeme tohoto úkonu dosáhnout. Nález fíku či okurky z doby římské, jako v Lovosicích, může hodně věcí vysvětlit,“ dodal Beneš.