To mu ale krajský úřad nehodlá vydat. Vyplývá to ze stanoviska kraje, které sdělil na úterní schůzce zástupcům Koalice proti PPE.

„Jednou z podmínek pro udělení integrovaného povolení je použití BAT technologií, tedy nejlepších dostupných. Mezi ty ale zařízení používaná v elektrárnách s výkonem 220 MW nepatří,“ uvedla Veronika Kindlová z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Na paroplynovou elektrárnu o výkonu 220 MW má ČEZ stavební povolení. Několikrát už ale energetický kolos uvedl, že plánuje stavbu elektrárny o výkonu téměř dvojnásobném. Tedy zhruba 400 MW. „Pro nás je zajímavý každý megawatt, ale rozhodně 400 megawatt je zajímavějších než 220. To stoprocentně,“ uvedl Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ při debatě na Dni s Deníkem v Chlumci.

A pokud by chtěl provozovatel stavební povolení během stavby rozšířit na stavbu elektrárny s vyšším výkonem a tedy zařízení odpovídajícím BAT technologiím, může kraj požadovat posouzení stavby podle zákona o posouzení vlivu na životní prostředí.

„ČEZ nemá moc možností stavět. Vyjma, že by chtěl postavit elektrárnu o výkonu 220 MW, ale tu zase nebude moci provozovat,“ řekl po schůzce s hejtmanem ústecký zastupitel Tomáš Jelínek (SZSP).

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Taťána Krydlová upozornila, že vláda stanovila emisní stropy, kde jsou uvedeny doporučené hodnoty pro kraje v roce 2010. A ty jsou v současné době v Ústeckém kraji překračovány zhruba o tři procenta.

Pro snížení emisí a imisí si hejtmanství zpracovalo krajský program. V něm je uvedeno, že výstavbu nového zvlášť velkého zdroje znečišťování ovzduší je nezbytné realizovat pouze jako náhradu některého ze stávajících zvláště velkých zdrojů.

„To znamená, že pokud výstavbu nové elektrárny nebude provázet odstavení některého stávajícího zdroje odpovídajícího velikosti provozu, je uvedení do činnosti této elektrárny ČEZ i jakékoli jiné v rozporu se schváleným Krajským programem,“ sdělila Kindlová.

Na dotaz, zda ČEZ některou ze svých elektráren v severních Čechách hodlá v nejbližší době zavřít, odpověděl Kříž záporně. „Prunéřov 1 se bude zavírat v roce 2015 až 2020. Také pro elektrárnu Počerady zřejmě uhlí nebude. Další i kompletně rekonstruované elektrárny se za dvacet, pětadvacet let zavřou také, protože uhlí máme jen dočasně,“ uvedl Kříž na Dni s Deníkem.

Tomáš Jelínek podotkl, že Koalice proti PPE není zpolitizována. „Shodli jsme se na jednom dílčím problému a za něj budeme bojovat,“ řekl.

Martina SEEWALDOVÁ a Radek NOHL