Přesto už vyvolává zlou krev. Obyvatelé nízkopodlažních domů v Malátově ulici s ním totiž nechtějí nic mít. Respektive si ho nepřejí mít ve svém sousedství.

Investorem stavby je firma Mivo s. r. o., Miroslava Voplakala, se sídlem na Praze 5. „Záměr vybudovat obytný dům byl před zahájením projektování předložen rozhodujícím orgánům k posouzení, například radě města, Odboru dopravy a životního prostředí a dalším. Na základě jejich odborných připomínek byla vypracována dokumentace pro územní řízení a jeho účastníci řízení se k ní mohou vyjádřit,“ uvedl Voplakal.

Návrh řešení novostavby podle něj vedle společenského zadání plně respektuje platné předpisy a vyhlášky. Je v souladu s územním plánem, názory majitelů sousedních pozemků, respektuje připomínky odborných účastníků řízení a navíc i zvýšené požadavky rady města na řešení dopravy v klidu.

„Dům je vsazen do urbanistického prostředí, založeného před více než 40 lety. Pojetím odpovídá soudobým nárokům na kvalitní bydlení tohoto druhu, funkčně a dopravně místní prostředí doplňuje a jeho hmota i výška odpovídá průměrné podlažnosti bytových domů v okolí,“ dodal Zdeněk Havlík z AP ateliéru, který dům vyprojektoval.

To si nemyslí odpůrci proti stavbě a dalších 94 místních. Spolu s nimi také rodiče dětí, docházejících do zdejší speciální mateřské školy, trpící alergiemi. Plánovaná stavba dle nich znehodnotí architektonický ráz sídliště. Domy jsou tu prý výhradně pětipodlažní a plánovaná budova má být desetipodlažní; 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží. „Takto vysoká budova zastíní okolní domy a s velkou pravděpodobností sníží dostupnost denního světla v okolních domech,“ argumentoval jeden z iniciátorů protestu Michal Pavlík. „Naopak, v letních dnech budou skleněné plochy zdrojem lokálního oslnění. Nesouhlasíme také se stavbou komunikace, jež přetne pěší zónu v ulici Elišky Krásnohorské. Bude tak znehodnocena celá alej,“ dodal Pavlík.

Ani terénní úpravy pro parkoviště, přiléhající k domu, nepovažují zdejší lidé za nejšťastnější. „Budeme se z oken na vzdálenost asi 25 metrů dívat do svahu pod parkovištěm. Nemluvě o oslňování světly vozidel na parkovišti, je to prostě moc blízko,“ přizvukovala Ilona Mamičová, která se na organizaci protestu také podílí.

Názory obyvatel okolních domů jsou ovšem zavádějící. Zastínění domem, který bude umístěn na severní od stávajících, není možné. V okolí nejsou pouze domy 5 – podlažní ale i 14 – podlažní. „K urbanistickému začlenění se vyjadřují odborníci. Nelze vycházet jen z pocitů laika,“ dodal arch. Havlík.

Magistrát města se protestem zatím nezabýval. „Námitky občanů nám zaslal centrální obvod teprve v pondělí,“ uvedl Václav Groulík z kanc. primátora. „Veřejné projednávání územního řízení ohledně stavby zděného domu v Malátově ulici proběhlo včera. Zde se mohl každý ke stavbě vyjádřit. Město, jako účastník řízení, požádalo o možnost vyjádřit se do 6. června, po dnešním projednání radou města.“