Ti jej schválili. Ale napodruhé, kvůli procedurální chybě.

Jeden ze zastupitelů, Milan Sokolovský(ČSSD), totiž odešel z místnosti před projednáváním závěrečného účtu kvůli telefonování. Při hlasování se vrátil a jeho hlas byl započten. To se nelíbilo opozičnímu zastupiteli Josefu Liehnemu (SZSP), jenž si myslí, že to bylo proti zasedacímu řádu. Nakonec nezbylo, než aby zastupitelé hlasovali znovu.

„Bilance hospodaření MO Střekov za rok 2007 v hlavní činnosti skončila účetním ziskem ve výši 127, 4 tisíc korun. Vyúčtování účelových zdrojů za rok 2007 činí vratku ve výši 221, 51 tisíc korun,“ vysvětlil zastupitelům místostarosta Střekova Václav Křeček. „Za rok 2007 byl schválený rozpočet upraven o zhruba 23, 2 milionu korun.“

Hospodářská činnost obvodu za rok 2007 skončila, po zaplacení 80% odvodu výnosů z prodeje nemovitostí Magistrátu města Ústí nad Labem a úhrady 3% daně z převodu nemovitostí, účetní ztrátou ve výši 13, 5 milionu korun.

„Uvedená účetní ztráta vznikla, kromě toho, že plánované výnosy nebyly naplněny a plánované náklady byly přečerpány, také jako důsledek metodického pokynu auditora,“ uvedl Křeček.

Výnosy z prodeje majetku jsou totiž zaúčtovány do roku 2006, avšak odvody magistrátu ve výši 80 % a 3 % daně z prodeje majetku byly účtovány až po úplném zaplacení kupujícími, tedy v roce 2007.

Na městském obvodě byl totiž proveden audit hospodaření za rok 2007. „Jeho výsledek byl po prozkoumání jednoznačný. Auditoři nezjistili v hospodaření obvodu žádné chyby a nedostatky,“ dodal k tomu starosta Vlastimil Křeček.

Obvodu také bylo doporučeno, aby byly z účetnictví vyřazeny položky vedené na podrozvahové evidenci, například účet za zeleň ve výši asi 5, 3 milonu korun.