Náhodně vybraným lidem jsme zatelefonovali jménem vymyšlené cestovní kanceláře. Nabízeli jsme jim zájezd s výraznou, devadesátiprocentní slevou.

Vybrat si mohli ze čtyř destinací, a to Egypt, Řecko, Chorvatsko a Bulharsko. Zajímalo nás, jak zareagují, až je požádáme o jejich osobní údaje. Tedy rodná čísla, adresy, kolik vydělávají a kdy nejsou doma.

Všichni oslovení reagovali velmi nedůvěřivě. „Mě by to zajímalo, ale sama bych nikam stejně nejela. Jen s rodinou, synem a vnoučaty,“ odpověděla seniorka z obce poblíž Ústí. „Dcera teď ale není doma, zavolejte odpoledne,“ dodala.

„Pán, kterého sháníte, je už tři měsíce po smrti,“ tvrdila další seniorka z největšího ústeckého sídliště. Na námitku, že jej máme v databázi, odpověděla: „Tak si ho zase vyškrtněte.“

Jiná obyvatelka centra Ústí nad Labem si ani nevyslechla celou nabídku a rovnou zavěsila. Další kontrovali s tím, že podvodných hovorů mají tak akorát a abychom je příště neobtěžovali.

Vyzkoušeli jsme zavolat i některým osobnostem veřejného života. Ani tady jsme nepochodili. Kupříkladu místostarosta centrálního městského obvodu Jan Tvrdík rovnou odmítl. Když jsme se potom odhalili, vysvětlil, že po telefonu zásadně tyto údaje nesděluje. „Doufám, že stejně se k tomu staví i má rodina.“

Ředitel Severočeského divadla opery a baletu Tomáš Šimerda zprvu zareagoval radostně. Jakmile jsme se začali vyptávat, nejprve na údaje nijak závažné odpovídal ochotně. Ovšem na choulostivé dotazy, třeba kdy jsou a nejsou doma na uvedené adrese, to už nic neřekl a zpozorněl. Po našem odhalení se smál. „Nejsem tak důvěřivý, abych cizímu člověku sdělil víc, než vám.“

Podle Vladimíra Junka z ústeckého policejního ředitelství jsou v podobných případech nejohroženější skupinou hlavně děti a senioři. „Ti jsou nejvíce důvěřiví. Je potřeba je neustále hlídat,“ zdůraznil Junek.

„Osobní údaje a podobně jsou velmi citlivou záležitostí, a tak je i potřeba k nim přistupovat, sdělovat je po telefonu je nesmyslné. Odmítavé reakce jsou v podobných případech jediné správné, byť by taková nabídka vypadala sebedůvěryhodněji,“ dodal.

Janni VORLÍČEK a Radek STRNAD