Potvrdil to i náměstek primátora Jan Řeřicha. „Nebudeme výstavbě nijak bránit,“ řekl doslova. „Rada města vzala na vědomí oznámení k záměru a nepožádala o odhad záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Požaduje předložení a prezentaci kompletní dokumentace k územnímu řízení před jejím podáním,“ dodal Václav Groulík z tiskového oddělení radnice.

Střekovská radnice to kvituje s potěšením. „Nové bloky určitě budou velkým přínosem pro obvod, chybí tu například pořádné nákupní centrum. Zároveň budu apelovat na investora, aby některé vhodné prostory pronajmul firmě, jež by tu provozovala mateřský klub s dětským hřištěm,“ sdělil místní starosta Vlastimil Žáček.

Investorem Rezidence Labe je ústecká firma AZ Sanace. Samotná rezidence vznikne v prostoru, ohraničeném ulicemi Národního odboje, Kramoly, Raisova a Střekovské nábřeží. Dva samostatné obytné domy přitom budou postaveny ve tvaru písmene „L“ a situované proti sobě tak, aby vytvářely dojem jednoho obytného bloku.

Prostor mezi domy bude sloužit jako veřejné prostranství a zároveň jako pěší spojnice mostu Edvarda Beneše s budoucím náměstím T. G. Masaryka na Střekově. V objektech vznikne celkem asi 85 bytových jednotek. V podzemním podlaží bloku A a pod blokem B v částečně otevřeném podlaží vznikne asi 130 parkovacích míst pro obyvatele domů.

„Pokud půjde všechno stejně hladce, předpokládáme termín realizace stavby od září 2009 do června 2011,“ uvedla Eva Šartnerová z AZ Sanace.

Rezidence Labe má ovšem i své odpůrce. Poněkud opožděnou petici proti likvidaci parku vyhlásila střekovská organizace Strany zelených současně se svým volebním programem. Jan Dytrych, který za peticí stojí, k tomu před časem řekl, že není tak docela úplně proti výstavbě. „Jen chceme, aby kapacita zeleně byla v lokalitě nahrazena před započetím výstavby, případně aby se stavělo jinde,“ uvedl.