Žáky zaujal hlavně fotograf Karel Pech, který přijel akci fotit a při té příležitosti povyprávěl o svých praktických zkušenostech.

Samotné exkurzi předcházela krátká prohlídka krajské metropole.

„Líbilo se nám samotné příjemné přijetí, dozvěděli jsme se také něco o městě. Samotné povídání provázejícího webeditora Filipa Vlčka bylo zajímavé, poučné a vyčerpávající. Děti ze tříd 6.A, 6.B a 9.A jistě získaly představu, jak v novinách pracovat a co je důležité při tvorbě článků,“ řekla učitelka Eva Konopásková