Kvas odporu

K tomu ještě připočetli totální nepřipravenost důležité stranické akce. Obvinění se vzápětí rozrostlo o ignorování konference, již tak neměl kdo řídit, předsedou i místopředsedou partaje. Vnitropolitická poprava vedení byla vykonána vzápětí po odhlasování rozsudku.

Vše začalo po té, co zelený městský zastupitel Karel Nepraš, odstoupil z funkce člena městské rady SZ. Zdůvodnil to nespokojeností s tím, jak rada pracuje.

„Mým záměrem nebylo potopit celou radu. Svým odstoupením jsem chtěl demonstrovat nespokojenost s nízkou aktivitou jejích členů. Pokud chceme něco dokázat, je potřeba pořádně zabrat,“ uvedl Nepraš s tím, že nevylučuje možnost své kandidatury na post ústeckého městského předsedy strany. „Zvažuji to, ale rozhodnut stále ještě nejsem.“

Odvolání rady

Po skončení diskuse pak městská konference SZ odvolala celou radu, předsedu Dušana Osleje ml., místopředsedu Jana Dytrycha a další tři členy: Zdeňka Fišera, Jitku Horváthovou a Helenu Vaňkovou. Následovalo rozhodnutí, aby odvolaná rada svolala nejpozději do 15. září volební konferenci, na níž bude zvoleno nové vedení městské SZ.

„Ačkoli je konference nejvyšší orgán strany, byla zoufale nepřipravená, čišel z toho projev amatérství. I schůze zahrádkářů bývá připravena lépe,“ uvedl předseda neštěmické organizace Marian Páleník.

V době, kdy měla městská konference SZ začít, totiž nebyl přítomen předseda Oslej, ani jeden delegát se Střekova. Místopředseda Dytrych prý o městské konferenci dokonce ani nevěděl.

Obhajoba předsedy

Odvolaný předseda městských zelených k tomu uvedl, že na celou záležitost jsou dva úhly pohledu. „Řeknu–li to bez emocí, stejně si myslím, že to bylo zbytečné. Příští naše konference bude volební. Do té doby panuje okurková sezóna. Nevím, co tak strašného by přes prázdniny mohla stávající rada pokazit,“ řekl Oslej.

Podle něj je teď důležité zjistit, jaké složení teď rada vůbec má. „Úkol je jasný, zvolit nové vedení. Je třeba přesně zjistit, které chyby mají ti nespokojení konkrétně na mysli. Mám ovšem smůlu, že jsem na konferenci přijel pozdě,“ pokračoval Oslej. „Stanovy nemají vyjasněno, jaké má mít vlastně městská rada strany poslání. O tom by měla být vedena diskuse, aby nová rada dopředu věděla, co se od ní očekává,“ dodal Oslej.

Kritika den poté

Předseda centrální organizace SZ Jiří Škoda uvedl, že práce rady se musí zintenzivnit.

„Je třeba zapřít její úsilí směrem k voličům.“ Dál si myslí, že rada ztrácela na akceschopnosti. „Řekli jsme si, že to chce najít nové kandidáty, kteří budou ochotní více koordinovat aktivity místních organizací a víc se věnovat komunální práci.“

„Například by se už neměly pořádat nepovedené akce typu petice proti Rezindenci Labe na Střekově. Ta přišla pozdě. Určitě by se také ve stranické rétorice nemělo objevit, že nesouhlasíme s nějakou stavbou a vzápětí to popřít tvrzením, že zase tak moc proti nejsme. Že nám stačí nahradit pokácené stromy dřív, než se začne stavět,“ dodal Škoda.