Opozice stále varuje před jeho případným prodejem.

Město vlastní 44% podílu v podniku. Je to největší podíl ze všech ostatních vlastníků. „Kdy bude odhad hotov nelze říci, je to velmi složitý proces. Nejsem ani schopen říci přibližnou cenu podílu,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Libor Turek a odvolával se při tom na to, že podobná oceňování vlastnických podílů jsou poměrně složitý proces.

Provádění odhadu podílu se obává opozice. Nejkritičtěji přitom vystupují tradičně zastupitelé z lavic KSČM.

„Ujišťování města, že i po případném prodeji podílu ústeckého tepelného hospodářství lze ošetřit smluvně tvorbu cen za teplo, mi připadá spíš jako zbožné přání. Smlouvu lze vypovědět nebo do ní vložit nepřijatelné podmínky,“ uvedl zastupitel Jaroslav Kubín.

„Nejjistější je vlastnit podíl. Vzdávat se ho, já osobně považuji za dosti krátkozrakou politiku. Město nemá vydělávat peníze, které stejně hned utratí, ale především sloužit svým občanům,“ uvedl k tomu dál Kubín.

Z toho, že město chce svůj podíl v THMÚ prodat, mají obavy už i řadoví občané Ústí nad Labem.

„Já vážně nevím, co si o tom mám myslet. Jestli zase vyrostou ceny za teplo, tak snad přestanu topit, loni jsem doplácela neskutečných 7 tisíc korun právě za teplo. Do toho podobnou částku za elektřinu. Jak to asi mám jako samoživitelka se dvěma dětmi utáhnout?“ ptala se Gabriela Dvořáková.

O tom náměstek primátora Turek už jednou uklidňoval s tím, že město chce jen a pouze zjistit tržní hodnotu svého vlastnického podílu. „Je to normální. Jednou za čas si takový odhad dělá každý, aby měl přehled o majetku. Prodej našeho podílu se zatím neprojednával, ani se o něm nemluví.“

O odhadci, který ocenění provádí, rozhodovala komise ve veřejné soutěži. Do soutěže přišly dvě nabídky. Jako vítězná byla vybrána nabídka Lenky Išové. Ta ocenění provede za 125 tisíc korun.

Druhá nabídka požadovala nesrovnatelně více a sice 1,13 milionu korun. Podaly ji společně firmy A. Janek Consulting Strakonice a Delloitte Advisory Praha.