Postavena by měla být vedle stávající skládky a kompostárny Jedlová hora, patříci společnosti P–EKO a skládky Dekonta. Oznamovatelé projektu tvrdí, že stanice nebude zapáchat.

Lidé ve Všebořicích o stavbě biostanice vůbec nevěděli. „Doufám, že to nebude smrdět. Lihovar taky sliboval, že ne a přitom větry zápach donesly až k nám. Mám z toho trochu obavy, člověk pak nemůže ani otevřít okno,“ postěžovala si zdejší obyvatelka Petra Navrátilová.

Areál stanice bude umístěn mimo zastavěné území města. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti asi 1, 5 kilometru. V sousedství stanice je např. ústecké letiště i nové golfové hřiště.

„Ve stanici by mělo pracovat asi deset zaměstnanců,“ uvedl před časem spolumajitel společnosti Bioplyn Energy Václav Šutera, který je investorem projektu. Stanice prý nebude zapáchat. Vzduch z ní má proudit přes hořáky, které by měly zápach zcela zlikvidovat.

Výstavbou by nemělo dojít ke změnám lokality ani jejího okolí. Územní plán totiž místo vybrané k umístění stanice určuje coby plochu ke skládce a zpracování odpadů.

Česká inspekce životního prostředí, ústecký magistrát, ani kraj zde nepožadovali provést posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona, tzv. velkou EIA. „Souhlasili jsme s jejím umístěním v Podhorském parku podle dokumentace k územnímu řízení,“ potvrdil mluvčí města Milan Knotek.

Podobně se vyjádřila i ředitelka ústeckého pracoviště ČIŽP Jana Moravcová, jež projekt označila za nekonfliktní.

Stanici chce postavit firma Bioplyn Energy za maximálně 75 milionů korun, a to přímo v areálu odpadního centra. Zpracovávat má bioodpady s konečnou výrobou lektřiny a tepla.

Stanice by se měla skládat z vyhnívacích nádrží, v nichž by z biologického odpadu, jako je listí, tráva, zbytky jídel, kejda kukuřice, ale třeba i odpad ze Setuzy nebo potravinářských provozů, vznikal takzvaným anaerobním procesem bioplyn.

Za pomoci jeho spalování by se tu pak, podle záměru zpracovaného Tomášem Dvořáčkem, měla vyrábět elektřina a teplo. Zbytky odpadů je pak možné přeměnit buď v kompost, nebo mohou být vysušeny a použity jako pevné palivo.

Stanice by podle projektu měla zpracovat až 50 tisíc tun odpadu ročně. Její součástí má být i vodohospodářsky zajištěná plocha, silniční váha a případně i přístupová komunikace.

Elektrárna má mít výkon asi jeden megawatt. Teplo má sloužit objektům skládky. Do budoucna investor zvažuje i možnosti napojení na teplovod, vedoucí k nedaleké průmyslové zóně. Společnost by chtěla začít s výstavbou toto léto, trvat by měla zhruba rok.