Svoz tříděného odpadu se nyní bude provádět ne jednou, ale dvakrát týdně. A to ze všech kontejnerových stanovišť ve městě. „Městská rada na to uvolnila 1, 9 milionu korun,“ uvedl mluvčí města Milan Knotek.

Z těchto peněz bude též zaplaceno rozmístění dalších 220 nádob na sběr bílého a barevného skla i papíru. Rozhodnutí začalo platit s účinností od 4. srpna.

„Nedávno jsme podpořili třídění odpadu v Ústí nad Labem tím, že jsme občanům odpustili poplatek za komunální odpad. Tohle je další krok k motivování lidí, aby třídili komunální odpad a neházeli všechno do jedné nádoby,“ komentoval to primátor města Jan Kubata.

Zajistit optimalizaci svozu tříděného odpadu ze stanovišť tak, aby byla minimalizována doba mezi naplněním kontejnerů a jejich svozem i nenaplněných kontejnerů má vedoucí odboru životního prostředí Jan Zadražil.

Vedení města si od tohoto opatření slibuje především zvýšení kvality úklidu.

„Častější svozy separovaného odpadu přinesou samozřejmě větší čistotu okolo kontejnerů. Na některých místech už nyní nádoby kapacitně nestačí,“ vysvětlil náměstek primátora Jan Řeřicha.

Důvodů k tomuto opatření je ovšem více. Stojí za nimi lenost většiny Ústečanů.

Podle Miroslava Pátka z firmy AVE CZ, jež zajišťuje svoz odpadu, je na každou jeho složku rozmístěno 384 nádob po celém městě. „Lidé odpad třídí. Ovšem kapacita nádob ani svoz nestačí, především pro plast. Z oněch 384 kontejnerů jich už 330 stejně vyvážíme dvakrát.“

Občané sice odpad třídí, ale stále ještě si nezvykli například sešlapovat PET lahve. Kvůli tomu pak svozová vozidla odváží nádoby na odpadky plné vzduchu a nikoliv plastu. Nejvíce patrný je tento nešvar začátkem teplého období, kdy se zvýšila spotřeba balených nápojů.

V závěsu za kontejnery na plast jsou hned ty na papír. Analýza společnosti AVE CZ ukázala, že velkou část papíru v nich tvoří lepenkové krabice. Dnes je do nich totiž baleno mnoho výrobků. Většina občanu se je nesnaší rozložit nebo natrhat. Potom se znovu opakuje stejná situace jako u plastů.

„Tyto potíže pak s sebou přinášejí vyšší požadavky na rozpočet,“ dodal Pátek s tím, že od příštího roku by se počet kontejnerů měl zvýšit na 410 a v roce následujícím na 422. Tento počet by pak měl být zachován do roku 2015.