Je ze zakázek, jejíž předražení bylo prokázáno i policiíje například dětský domov na Střekově v Truhlářově ulici. Což byla veřejná zakázka Ústeckého kraje. S Kuželovou Varií ovšem nespolupracuje jenom kraj, ale také magistrát a též některé městské obvodní radnice. Ty s ním mají sepsané mandatorní smlouvy na inženýrské práce.

Smlouvu se nechystá vypovědět centrální radnice, ani neštěmický obvod. Ten ovšem ústy své starostky Liany Wagnerové uvedl, že smlouva končí tento rok a že stejně pro Varii už nemají žádnou práci. „Výpověď smlouvy tedy postrádá význam. Naposledy pro nás připravovali stavbu parkoviště a to nebyla ani velké akce,“ uvedla Wagnerová.

Smlouvy s obvody jsou přitom jinak pro Varii velice výhodné. Firma si totiž ani přibližně neúčtuje ceny podle sazebníku UNIKA, určeného pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací, ale ceny smluvní.

Z dokumentace, jíž má Ústecký deník k dispozici vyplývá, že například za zajištění územního rozhodnutí si Varia účtuje 165 tisíc korun. Sazebník ale navrhuje pouze 102 tisíc korun. Zajištění stavebního povolení podle sazebníku stojí průměrně 51 tisíc korun, u Varie ovšem 99 tisíc. Výběr zhotovitele stavby je v sazebníku uveden za 51 tisíc, u Varie 132 tisíc. Obdobné je to u ostatní prací.

Nejznámější je ovšem kauza předražení dětského domova. Při jeho stavbě podle policie Kužel špatně zatřídil takzvané těžitelné horniny. Laicky řečeno, označil je za mnohem hůře těžitelné, než ve zkutečnosti měly být.

To pak mělo ospravedlnit použití těžké techniky k vybagrování stavební jámy. To mu umožnilo tuto veřejnou zakázku předražit o asi 4, 5 milionu korun. Později za to byl dokonce policií oviněn z podvodu. Ta ovšem mohla prokázat jen asi polovinu z této částky. „Při svém jednání odkazoval na neexistující geologický průzkum. Tím připravil Ústecký kraj o 2, 25 milionu korun,“ uvedla k případu tehdy mluvčí severočeské policie Jarmila Hrubešová. Za tuto částku by pak mohlo být luxusně vybaveno elektronikou i nábytkem celé nové křídlo dětského domova. Paradoxní je, že po dostavbě tento domov nějaký čas právě toto vybavení postrádal.

Pikantní na celé záležitosti bylo, že Kužel nejenže stavbu vyprojektoval a také na ní vykonával stavební dozor. Dokonce seděl v komisi při otvírání obálek s nabídkami ostatních firem, jež se do veřejné soutěže na tuto zakázku přihlásili. Pro vítěznou firmu dokonce zpracoval dokumentaci do této soutěže. Soud byl ovšem nakonec zastaven.

Krajští zastupitelé pak na základě výsledků šetření policie také uznali, že je Kužel vzal na hůl. Jelikož by ovšem soudní vymáhání škody stálo příliš mnoho času a peněz, ustoupili od něj a tak milionovou částku odepsali.

Na otázky ohledně předražení domova pak Kužel, když kauza vrcholila, většinou odpovídal tak, aby vzbudil lítost. „Nekopejte do těch dětí, oni za nic nemohou,“ říkal médiím, když kauza vrcholila.