Chceme posouzení podle zákona 100

Vyjádření krajské rady k oznámení pro zjišťovací řízení k záměru stavby Centra obchodních služeb Knínice je zcela jednoznačné.

„Rada Ústeckého kraje, vzhledem k rozsahu záměru, požaduje provést posouzení podle zákona 100 o posuzování vlivů na životní prostředí,“ uvedla tisková mluvčí kraje Veronika Kindlová.

Oznámení stavby, zpracované v příloze, rada nepovažuje za dokumentaci. Proto také požaduje zpracovat další variantu řešení parkovacích ploch formou vícepodlažního objektu. Slibuje si od toho mj. i výrazné zmenšení plochy trvalého záboru zemědělského půdního fondu oproti původnímu návrhu.

Požadavek na velkou EIA zatím vznesla jen samospráva, tedy krajská rada. Takzvanou velkou EIA ovšem nařizuje příslušný odbor krajského úřadu. Obecně ovšem není pravděpodobné, že by krajský úřad tento požadavek nerespektoval a na vyjádření rady nedbal.


Investor zatím neříká nic

Investorem stavby centra je společnost s ručením omezeným Unives, sídlící v Badeniho ulici na Praze 6. Její zástupce Pavel Hynek, který má stavbu u Knínic na starosti, se zatím nechtěl vyjadřovat. „Zatím jsme nedostali žádný oficiální dokument, kde by bylo vyjádření rady uvedeno. Nevím a nemám k tomu žádný komentář. Tedy k tomu v tuto chvíli nemohu vydat žádný komentář,“ řekl Hynek.


EIA jako výsledek kampaně odpůrců

Vyjádření krajské rady vítají především odpůrci zamýšlené stavby. Ty v poslední době organizovala i společnost Přátelé přírody.

Podle jejího ředitele Mariana Páleníka je požadavek krajské rady na velkou EIA především výsledkem rozsáhlé informační kampaně, jíž společnost připravila. Hodně se přitom angažovali dobrovolníci. Obcházeli obyvatele z celého Libouchecka a Chvojenska, přičemž jim předávali všechny dostupné informace o stavbách nejen v Knínicích, ale i u Žďárku.

„Trvalo to celé dny. Výsledek byl, že se k těm stavbám u Knínic nesouhlasně vyjádřily desítky lidí. Navíc se z toho stala velmi medializovaná stavba. Takže radě vlastně nezbylo nic jiného, než velkou EIA požadovat,“ uvedl Páleník.