„Už tehdy odborníci navrhovali stavět silnici v koridoru dráhy, proč z toho sešlo, netuším,“ řekl děčínský primátor Vladislav Raška. Odmítá tak útok aktivistů ze SHO a SED, kteří jeho a krajského radního Milana France za autory návrhu vést přivaděč místo kolejí neustále označují.

„Myslím, že by se nám měli omluvit a také lidem v Děčíně za to, že svými aktivitami zablokovali výstavbu. Nechápu, co je na tom zlého, že jsme oprášili tento starý návrh, není na tom nic zločinného, ani nic proti zákonu o obcích, o všech mých krocích týkajících se přivaděče věděli radní,“ řekl děčínský primátor Vladislav Raška. Dodal, že rovněž tak byla mylná domněnka aktivistů, že pátá varianta, tedy právě ta v Kozí dráze, byla do EIA zařazena protiprávně.

„Správní soud jejich kasační stížnost neuznal a já pevně věřím, že tak dopadnou všechny žaloby, které aktivisti podali,“ poznamenal Raška.

Stejně jako v roce 1975 z návrhu stavět přivaděč v Kozí dráze sešlo i nyní. Zatrhlo to ministerstvo životního prostředí, jež ve svém stanovisku tvrdí, že by nešlo o obchvat města, ale o průtah. Doporučilo vést přivaděč údolím Chrochvického potoka, ale až poté, kdy investor splní více než padesát podmínek ochrany životního prostředí.

Ihned poté, kdy ministerstvo životního prostředí zveřejnilo stanovisko, vydali děčínští radní prohlášení, že s ním nesouhlasí. „Ministerstvo životního prostředí i přes zjištění, že Nulová varianta, tedy stávající stav je tím nejhorším řešením a je nepřijatelná z hlediska dopadů na zdravotní stav obyvatel Děčína svým stanoviskem k záměru zablokovalo možnost statutárnímu městu Děčín připojit se k dálnici D8 a alespoň částečně vyřešit složitou dopravní situaci spojenou s nepříznivými vlivy z dopravy na životní prostředí a obyvatele v regionu,“ komentoval stanovisko Vladislav Raška. Radní ho pověřili k dalším jednáním.

Aktivisté požadovali, aby radní své stanovisko zrušili. Žádost předložili děčínským zastupitelům, ale ani přes pozvání na jejich jednání nepřišli.

„To považuji za vrchol arogance, zpoza obrazovek svých počítačů jednání sledují a pak napadají každého, kdo se jim znelíbí,“ poznamenal sociálnědemokratický zastupitel Jaroslav Foldyna. I on se stanoviskem ministerstva částečně nesouhlasí. „Měli napsat, co konkrétně požadují,“ řekl.

Dodal, že podle něj je varianta údolím Chrochvického potoka realizovatelná. „Není to stavba na pár let, prostě se do ní musí ty miliardy investovat,“ uzavřel Foldyna. Také Raška už před časem uvedl, že je potřeba o možnosti stavět přivaděč v tomto místě dál jednat. K tomu ho radní i pověřili, s jejich prohlášením zastupitelé souhlasili, až na jednoho, Pavla Sinka. „Cítím, že stále chtějí zvrátit stanovisko ministerstva životního prostředí a přivaděč stavět namísto trati,“ zdůvodnil svůj nesouhlas Sinko.

O osudu Kozí dráhy není stále rozhodnuto. Zatím po ní vlaky nejezdí, je na ní výluka kvůli špatnému technickému stavu.