V majetkovém výboru, jenž vybíral z nabídek, dokonce Ryšavý seděl a hlasoval pro společnost StratoCruiser. Jenže tuto firmu jako majoritní akcionář ovládá. Vedení města tvrdí, že o účasti radního a zastupitelky ve StratoCruiseru, nevědělo.

Záměr prodeje domu byl zveřejněn od 14. do 29. dubna. Do veřejné soutěže se kromě současného nájemce, Centra pro sluchově postižené, přihlásila mimo jiné i firma StratoCruiser.

V obchodním rejstříku sice Ryšavý ani Kubátová zapsáni jako členové orgánů společnosti nejsou. Zato je ale lze najít v notářském zápisu rozhodnutí valné hromady akcionářů StratoCruiseru. Na listině přítomných jsou oba ústečtí politici uvedeni, včetně data narození a místa bydliště. Ryšavý vlastní 9 kmenových akcií společnosti, Kubátová pak dvě.

Existují též plné moci, v níž Ryšavý i Kubátová pověřují advokáta Petra Maška k zastupování na valné hromadě společnosti StratoCruiser. Kopie dokumentů má Ústecký deník k dispozici.

Spolu s nimi též zápis z jednání majetkového výboru ústeckého zastupitelstva ze 14. května tohoto roku. V tento den výbor jednal i o vítězi veřejné soutěže na prodej domu v Poláčkově ulici.

V usnesení výboru je napsáno, že majetkový výbor bere na vědomí předložené žádosti s nabídkovými kupními cenami. Po otevření obálek doporučuje odsouhlasit a schválit převod nemovitostí v areálu v ulici Poláčkova v pořadí na prvním místě společnosti StratoCruiser s nabídnutou cenou 6,2 milionu.

Na místě druhém Josefu Horálkovi s kupní cenou 5,3 milionu korun a jako třetímu Michalu Novotnému s cenou 5 milionů korun. Centrum pro sluchově postižené bylo až předposlední, protože nabídlo jen 3,6 milionu.

Pořadí bylo jednomyslně odhlasováno všemi přítomnými členy výboru, tedy i Ryšavým.

Zákulisní a dobře informované zdroje uvnitř magistrátu Ryšavého označují za člověka, který má ve skutečnosti tahat za nitky vedoucí k udělování lukrativních veřejných zakázek firmám spřízněným s ODS.

Sám Ryšavý obvinění z podjatosti odmítá. Co se týká hlasování v majetkovém výboru, tak prý má svědomí čisté. Kolegům ve výboru skutečně neřekl, že společnost vlastní. „Nechtěl jsem, aby členové výboru byli podjatí tím, že právě jeden z jejich kolegů se do soutěže hlásí a aby pak pro mě nehlasovali.“ Na stejnou otázku České televize ovšem odpověděl přesně opačně.

Ryšavý nejprve tvrdil, že si ani nepamatuje, zda byl hlasování přítomen. Poté, co mu jeho účast byla připomenuta zápisem z jednání výboru, uvedl, že se všeobecně ví, že mu tato firma patří. „Svědomí mám čisté. Na jednání rady o prodeji jsem nebyl, prodej pak byl stejně zastaven,“ dodal k tomu.

Podle zákona o obcích by totiž jeho přítomnost a hlasování o tomto prodeji v radě města bylo střetem zájmů. Ryšavý také odmítal obvinění, že by ze zákulisí ovlivňoval přidělování veřejných zakázek. Prý nemá jako radní k veřejným zakázkám přístup. Majetkový výbor prý nemá na veřejné zakázky žádný vliv. Má prý pouze poradní úlohu a pomáhá radě i zastupitelstvu dát případným prodejům majetku města ucelenou myšlenku. „A to je všechno, s čím přijdu do styku,“ bránil se Ryšavý.

Náměstek primátora Arno Fišera měl prodej domu na starosti. Rozhodně nesouhlasil s tím, že by o vztahu Ryšavého ke StratoCruiseru něco věděl. „Nakonec jsme prodej zastavili a takže jsme majetkové vztahy vítěze soutěže dál nezkoumali,“ řekl k tomu.

Na podobné praktiky v regionální politice upozornil i poslanec za Ústecký kraj a předseda ČSSD Jiří Paroubek. „Myslím si, že by politické strany měly v tomto případě mít odvahu říci, že je to konflikt zájmů a mravní prohřešek. Ten člověk by měl z komunální politiky odejít,“ komentoval to Paroubek.

Ústecké opozici se ovšem také postup Ryšavého vůbec nelíbí.

„Důležité samozřejmě je hlasování v radě, nicméně majetkovému výboru měl jasně říci, že mu společnost patří. O to horší je, že v domě sídlí neslyšící, kteří by tak mohli přijít o střechu nad hlavou,“ uvedl zastupitel Tomáš Jelínek (SZSP).

Podobně na případ zareagovala i zastupitelka KSČM Květoslava Čelišová. „Možná je to podle zákona v pořádku, ale z morálního hlediska to považuji za lumpárnu.“