K poslednímu výpadku proudu zde došlo minulý týden v noci. Podle mluvčí ČEZu pro Severní Čechy Soni Hendrychové to bylo způsobeno poruchou na vedení vysokého napětí.

„Náš dispečink tuto poruchu zaznamenal ve 23.00 hodin, na místo byla povolána poruchová četa Skupiny ČEZ a do hodiny byly dodávky elektřiny opět obnoveny,“ uvedla Hendrychová.

Nesouhlasí ovšem s tím, že by výpadky v této lokalitě vybočovaly z normálu běžné poruchovosti. „To, že jsou zde výpadky časté, bych chtěla rozhodně popřít,“ dodala k tomu mluvčí Hendrychová.

Toto prohlášení ovšem místní obyvatelé odmítají. „Letos je to už poněkolikáté. V předchozím bydlišti jsme za celé roky výpadek nezažili. Nejhorší je, když má člověk puštěnou elektroniku, nebo výpočetní techniku. Už jednou jsem kvůli výpadku proudu přišel o zdroj v počítači. To nemluvím o zničené televizi kvůli kolísání napětí,“ rozčiloval se Přemysl Novák.

Obecně výpadky elektřiny nastanou při jakékoliv poruše, kdy v distribuční soustavě nastane právě pokles napětí. Velmi záleží také na přírodních a povětrnostních podmínkách.

Na stabilitu distribuční soustavy ale podle Hendrychové nemohou mít vliv trolejbusy, jež Drážďanskou projíždějí, protože ty mají vlastní síť a trafostanici.

Pokud jsou poruchy zaviněny ČEZ, a kvůli tomu došlo ke zničení spotřebičů, odběratelé mohou požadovat finanční náhradu škody. V těchto případech prý stačí se obracet na Call centrum, či na zákaznická centra a obchodní kanceláře. Na vyřízení reklamace má společnost ze zákona 30 dní.

Platná legislativa ovšem určuje, že je povinností odběratele učinit na své straně všechna opatření, aby takové poruchy, jako je například přepětí, nemohly poškodit jeho zařízení.

V roce 2007 ČEZ evidoval na 7 394 poruch na vedeních velmi vysokého napětí, vysokého napětí a nízkého napětí v celém severočeském regionu. Téměř tisícovka poruch byla způsobena pádem větví a stromů do vedení. Za první pololetí roku 2008 pak 2706 poruch.

Starostka Neštěmic Liana Wagnerová uvedla, že zatím stížnosti na špatné dodávky elektřiny nezaznamenali. „V každém případě se ČEZ zeptám, co je důvodem takové poruchovosti,“ dodala.