Přesněji 9. září. Vyhlášeno bylo v souvislosti s přeměnou divadla z městské příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost (o. p. s.). Ta se do likvidace městské organizace Činoherní studio bude jmenovat Činoherní divadlo města Ústí nad Labem. Poté se divadlo opět vrátí k původnímu názvu.

„Výběrové řízení na ředitele Činoherního divadla bylo vyhlášeno začátkem srpna 2008 zveřejněním inzerátu v tištěných médiích, na divadelním serveru divadlo.cz, webových stránkách města Ústí nad Labem a Úřadu práce,“ uvedla Ivana Solničková, tisková referentka magistrátu.

Předpokládaný nástup nového ředitele do funkce je stanoven na 1. října, ačkoliv měl podle původního plánu nastoupit již dnes, se začátkem září. Uzávěrka přihlášek byla již 22. srpna a do tohoto termínu se přihlásili pouze 2 uchazeči.

Sám Achab Haidler se vyjádřil jen stručně. „Na počtu přihlášených uchazečů je vidět, že když divadlo není příspěvková organizace, tak se do šéfování nikdo nehrne.“

Členové souboru ovšem stojí za současným ředitelem Jaroslavem Achabem Haidlerem. Například herec Jan Plouhar. „Ten ředitel, který tam dnes je, svou práci dělá natolik dobře, že nevím, proč by měl vlastně odcházet,“ řekl před časem.

Tuto alternativu vedení města přijalo, aby se Činoherní studio nemuselo slučovat se Severočeským divadlem opery a baletu (SDOB). O tom město uvažovalo od loňska.