Vyplývá to z návrhu změny územního plánu. Ten schválila většina dotčených institucí. Nesouhlasně se vyjádřil pouze obvodní báňský úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli zásobám uhlí.

Starosta Chabařovic Jiří Záhořík ovšem nevěří, že by se tu v dohledné době dalo těžit. Prý by to bylo neúnosné a neekonomické. Ať už vzhledem k náročným a státem dotovaným rekultivacím, nebo k nutnosti investování obrovských finančních částek na likvidaci jezera Milada, jehož napouštění je již téměř ukončeno.

Radnice disponuje dokumentací, na níž je zakreslena uhelná sloj a na jejím základě tvrdí, že pokud by někdo vůbec těžbu povolil, musel by nést odpovědnost za zlikvidování několika dalších sídel– krajského města Ústí nad Labem, lázeňského města Teplice i samotných Chabařovic. „Kdyby se tu těžilo povrchově, zůstal by zde obrovský kráter, větší než důl Československá armáda, nebo Vršany," uvedl Záhořík.

I tyto argumenty mají podepřít snahu o změnu územního plánu ve prospěch obnovy Vyklic. S jejich umístěním ovšem nesouhlasí báňský úřad, který začátkem léta vydal své nesouhlasné stanovisko. Předseda úřadu Pavel Musil k tomu tehdy uvedl, že vzhledem ke zdejšímu chráněnému ložisku uhlí nemohl rozhodnout jinak. „Tak to ukládá zákon, pokud tu jsou zásoby, musíme je chránit."

Radnice přesto nehází flintu do žita. Jednak připomíná slib hejtmana Jiřího Šulce, jenž veřejně prohlásil, že do bývalých těžebních oblastí se musí vrátit život, jednak upozorňuje na územní plán vyššího územního celku, v němž se s těžbou nepočítá. „Myslím, že je jen na kraji, jak se rozhodne," dodal Záhořík.

Kraj ovšem na otázku, zda je v lokalitě plánována těžba uhlí, odpověděl neurčitě. „S touto otázkou se musíte obrátit na báňský úřad. Kraj není tím, kdo těžbu povoluje. Pouze by se v případě otevření nového dolu k záměru vyjádřil podle zákona o posouzení vlivu na životní prostředí," uvedla jeho mluvčí Veronika Kindlová. „Obecně ještě mohu říct, že stále platí limity těžby dané usnesením vlády z roku 1991."

Debaty o nové těžební jámě se v Ústí i Chabařovicích vedly naposledy před dvěma lety. Proti se kromě chabařovické radnice postavili i představitelé ústecké samosprávy. Především tehdejší náměstek primátora Tomáš Jelínek, nebo jeho stranický kolega, zastupitel Pavel Dlouhý.

„Úvahy o nové těžební jámě nás vracejí o patnáct let zpátky k měsíční krajině v blízkosti krajského města," shrnul argumenty odpůrců tehdy Jelínek.
Tato diskuse o „ladem ležících“ zásobách uhlí v souvislosti s neustávajícím tlakem na prolomení těžebních limitů z roku 1991 dodnes neustala.