Blok zahrnuje městské domy v ulicích Železničářská, Třebízského a Tomáše ze Štítného. Střekovské zastupitelstvo odhlasovalo prodej bloku domů, nazvaný Železničářská sudá I. Blok zahrnuje městské domy v ulicích Železničářská, Třebízského a Tomáše ze Štítného. Do toho kromě bytů patří ještě nebytové prostory, pozemky a další. Nabídková cena byla určena na základě odhadu na 24, milionu korun. Jeden byt vychází průměrně na asi půl milionu korun.

Zastupitelstvo také rozhodlo, že domy prodá výlučně a pouze právnické osobě, kterou založí nájemníci, jež v domech bydlí a kteří o členství v takové osobě projeví zájem. To znamená, jak z řad nájemců bytů, tak i z nájemců nebytových prostor.

Podmínkou zastupitelů ale zůstává, že pokud budou jedni nájemci bránit bez vážného důvodu v přijetí jinému zdejšímu nájemci, nebudou nemovitosti takto vytvořené právnické osobě prodány.

Současně s prodejem bloku domů se střekoští zastupitelé rozhodli prodat i pohledávky. Ty zde již dosáhly výše 525 tisíc korun. S pohledávkou na nové majitele přechází i příslušenství, jež tvoří poplatky z prodlení ve výši 442 tisíc korun a také náklady na jejich vymáhání – 53 tisíc korun. Konkrétní výše pohledávky na jednotlivé objekty bude stanovena před schválením jednotlivých kupních smluv.

V tuto chvíli mají nájemníci 120 denní lhůtu na založení bytových družstev. Blok Domov měl 90. „Byl to velmi citlivý bod projednávání. Zastupitelstvo začalo jednat o tomto bodu ve 3, schválen v byl až o půl šesté,“ komentoval to zdejší starosta Vlastimil Žáček.

Podle něj radnice udělala velký vstřícný krok směrem k nájemníkům. Domy byly prodávány za takzvanou cenu obvyklou. Ne tržní, ani administrativní. Slevy byly poskytnuty za umístění domů v CHKO, záplavové zóně, věcná břemena správců sítí, průmyslové exhalace. Například pozemek, kde stojí budova Tepelného hospodářství města, bude převeden na družstvo zdarma.

Nájemníci většinou s odkupem bytů souhlasí, ale zaráží je vysoká cena. Prý je to na metr víc, než za blok Domov. Například člen přípravného výboru pro založení bytového družstva, Arnošt Renner z ulice Tomáše ze Štítného, má zatím pocit, že kupují zajíce v pytli. „Nedostaneme ke stavu domu žádné informace, dokud nezaložíme právnickou osobu. To už ale také může být pozdě, co když se tu náhle objeví nějaký problém třeba se statikou nebo vlhkem? Až se seznámíme s podklady, ze kterých úřad vychází, budeme moci zaujmout nějaké stanovisko,“ dodal.