Radnice přitom využila zákona o obcích a jako důvod k jejímu udělení použila paragraf o porušování vzhledu obce zákona o obcích. Stanovila přitom nejvyšší možnou hranici pokuty.

Radnice ale měla potíže při doručení oznámení o udělení pokuty. Rozhodla se se tedy využít institutu náhradního doručení. V podstatě to znamená, že oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu v místě trvalého bydliště majitele hotelu.

„Houžvička se proti pokutě zatím neodvolal,“ komentoval to starosta obvodu Leoš Nergel.

Houžvičku už pokutoval i ústecký magistrát. Ten však na nic nedbá a o svůj majetek se nestará. Hotel je pomalu na spadnutí. Ohrožuje všechny v okolí a značně narušuje vzhled okolí. Jelikož není vůbec nijak zabezpečen, může se do něj dostat kdokoliv. Bandy sběračů kovů a zlodějů nábytku na něj pořádají loupeživé nájezdy.

Stavební odbor magistrátu tedy majitele hotelu Houžvičku vyzval, aby objekt hotelu pořádně zabezpečil. Houžvička se však na své adrese v Lomnici nad Popelkou nezdržuje. Proto mu úřad zatím není schopen svou výzvu doručit. Stavební odbor se proto obrátil na Policii ČR i exekutorský úřad, aby jej pomohly najít.

Na hotelu samotném vázne několik exekucí. Dohromady dosahují několika milionů korun. Nemuselo to přitom dojít tak daleko. Pohledávky jsou většinou zapsány s daty z let 2006 a 2007.

Jenže Houžvička roky odmítal všechny nabídky k odkoupení nebo pronajmutí. Měl totiž přemrštěné požadavky a chtěl za hotel víc, než byli potencionální kupci ochotni zaplatit.

„Já a moji společníci jsme panu Houžvičkovi přednesli solidní nabídku, když přihlédneme ke stavu nemovitosti a potřebě investic. Debata o cenách se ovšem protahovala a ke konkrétní částce jsme nedospěli,“ uvedl před časem Miroslav Štětka z firmy Chráníme s. r. o. „Nakonec z toho sešlo kvůli exekucím,“ řekl.

V Máji byly také letos nalezeny tisíce údajů s citlivými údaji jeho zaměstnanců a dalších. Policie je již předala úřadu pro ochranu osobních údajů, který to bude řešit jako správní delikt.