Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ji vybrala ve výběrovém řízení z 19 kandidátů. Pořadatelství jazykových kurzů pak svěřila ještě 8 dalším univerzitám.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se tak postavila po bok nejen univerzitám v Praze, Brně a Opavě, ale také například v italské Perugii, holandském Amsterodamu, či ve Finsku v Helsinkách.

Díky tomuto rozhodnutí se během září 2008 stane severočeská metropole na 3 týdny domovem více než třiceti zahraničním studentům. Kurz češtiny, pořádaný katedrou bohemistiky, připraví studenty po jazykové stránce ke studiu na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci či Pardubicích.

V době trvání kurzu budou mít Ústečané možnost potkat na ulici skupinu studentů, kteří do Ústí dorazili z Turecka, Finska, Portugalska, Velké Británie, Polska, Rakouska, Německa, Francie a Maďarska. Studenti se budou pod vedením hlavní organizátorky kurzu Marie Hádkové, Zdeňka Valenty a za pomoci studentů místní univerzity, snažit o zvládnutí základů českého jazyka.

„Kurz samotný bude uzavřen zkouškou typu A1, při níž by měli studenti prokázat zvládnutí českého jazyka na úrovni, jež je požadována pro udělení trvalého pobytu v České republice,“ uvedl mluvčí pedagogické fakulty UJEP Michal Červenka.

Shodou okolností je autorkou pro úroveň A1 vedoucí katedry bohemistiky pedagogické fakulty Marie Hádková. „Kurzy pokračují velmi dobře. Studenti navštívili Prahu a další místa, dokonce už se naučili i několik písní,“ komentovala to Hádková. „Končí 12. září. Další kurz bude až za rok, pokud zase dostaneme oprávnění ho pořádat. V což doufám.“